Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polecamy

19 marca 2021

Relacje na odległość

0 163

Zagubieni w meandrach zdalnej edukacji niejedno z nas poświęcało wiele uwagi próbie odpowiedzi na pytanie, jak należy organizować świat uczenia się naszych uczniów.

Podstawowym wyzwaniem zdalnej się być w tym wypadku zburzone relacje. Zwróciła na nie uwagę grupa naukowców i praktyków, która pod kierownictwem Jacka Pyżalskiego w ekspresowym tempie przeprowadziła badania i opracowała wyniki, które szczególną uwagę zwracają na: „…zachowanie, podtrzymanie i ulepszanie relacji międzyludzkich, które manifestują się na płaszczyźnie edukacyjnej. Wśród tych relacji najważniejsze to: nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzina ucznia (celowo nie mówimy tu tylko o   rodzicach, mając też na myśli np. rodzeństwo czy dziadków). Tak samo ważne są też relacje rówieśnicze (…) Uważamy zatem, że młodzi ludzie będą gotowi do nauki dopiero wtedy, gdy znajdą się w sieci pozytywnych relacji i będą czuli się relatywnie bezpiecznie[1]”.
By tak się działo niezwykle istotne jest budowanie więzi, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i umożliwienie uczniom dzielenia się wątpliwościami czy sukcesami, chociażby poprzez dostarczanie zadań pozwalających potwierdzić uczniom ich wartość, skuteczność oraz sprawczość. W ciekawy sposób wypowiada się jeden z autorów cytowanego opracowania, Marcin Zaród pisząc: „Po pierwsze, warto dobrze rozważyć priorytety i zastanowić się nad hierarchią wartości w obecnych okolicznościach. Czy na pewno w obliczu sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia obywateli najważniejszy jest prowadzony przez nas przedmiot? Czy w ogóle priorytetem powinna być edukacja jako taka?”. Być może ważniejsza jest odpowiedzialność za rozwój uczniów, skupienie uwagi na ich potrzebach, możliwościach czy czynnikach motywujących do działania. W ciekawy sposób mówi o tym Rita Pierson, która w swym słynnym wystąpieniu na TEDzie powiedziała: „Chodzi o relacje. Chociaż nie da się wszystkich lubić, one nie mogą się o tym dowiedzieć. Zatem nauczyciele muszą być świetnymi aktorami i aktorkami, przychodzić do pracy, mimo że im się nie chce, słuchać wytycznych nie mających sensu i mimo wszystko uczyć. Uczymy mimo wszystko, bo od tego właśnie jesteśmy”. 
 


Ale jak budować i utrzymywać relacje na odległość? Przede wszystkim starać się być atrakcyjnym i inspirującym partnerem w trudnej dla obu stron sytuacji. Warto, chcąc podtrzymywać relacje wspierające rozwój uczniów, skupić się na takim przygotowywaniu powierzanych im działań, by:

  • stawiały przed nimi wyzwania,
  • budowały pozytywne nastawienie, motywacja i wiarę we własne możliwości,
  • spotkaniom towarzyszył optymizm i dobry humor,
  • proponowane cele, działania i rozwiązania mieściły się w zakresie ich możliwości.

Dużo? Zapewne, warto jednak przemyśleć, co będzie lepsze. Odpuścić relacje i z coraz większym trudem wymuszać na uczniach kolejne obowiązkowe działania. Czy pójść w stronę wspólnego radzenia sobie z niełatwą dla obu stron sytuacją i uczynić wspólne działania bardziej atrakcyjnymi i angażującymi. Zwłaszcza, kiedy przemyślimy kolejne ze zdań Rity  Pierson: „Nauczanie i uczenie się powinno sprawiać radość. Jak potężnym byłby świat, gdyby nasze dzieci nie bały się podejmować ryzyka, nie bały się myśleć i gdyby miały mistrza? Każde dziecko na niego zasługuje, na dorosłego, który zawsze będzie w nie wierzyć, który rozumie potęgę dobrych relacji i nalega, żeby dać z siebie wszystko”.

Jarosław Kordziński

[1] Jacek Pyżalski, Wiesław Poleszak, Tomasz Bilicki, Marek Kaczmarzyk, Marlena Plebańska, Anna Koludo, Natalia Walter, Jacek Ścibor, Danuta Sterna, Piotr Plichta, Jędrzej Witkowski, Łukasz Tomczyk. Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 (Kindle Locations 1746-1748). EduAkcja.

Jest to materiał pokonferencyjny. Całość spotkania z dnia 13.02 można obejrzeć na kanale YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=ZRXkwdnJ9oU

Przypisy