Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

5 lipca 2018

NR 16 (Kwiecień 2016)

Godło i hymn narodowy
Znaczenie symboli narodowych w codziennym życiu każdego Polaka

0 1341
Cele ogólne: Dziecko:
•     wie, jak wygląda godło Polski i potrafi rozpoznać hymn narodowy,
•     potrafi wskazać miejsca, w których na co dzień spotykamy się z symbolami narodowymi
Cele szczegółowe: Dziecko:
•     potrafi zaśpiewać pierwszą zwrotkę i refren hymnu narodowego,
•     umie opisać godło narodowe własnymi słowami,
•     rozumie potrzebę okazywania szacunku symbolom narodowym poprzez odpowiednie zachowanie i prawidłową postawę
Metody:  Pokaz, ćwiczenie, rozmowa, stawianie zadań, zabawa ruchowa, praca plastyczna
Pomoce dydaktyczne: Plansze przedstawiające symbole narodowe: flagę i godło, kartki z tekstem pierwszej zwrotki 
i refrenu hymnu narodowego, płyta CD z nagraniem hymnu narodowego, kredki, farby plakatowe, biała bibuła karbowana, wycinanki, nożyczki, klej, tekst legendy o Lechu, Czechu i Rusie

Przebieg zajęć:

  • Powitanie i przedstawienie tematu zajęć poprzez odtworzenie z kasety hymnu narodowego (dzieci stoją na baczność w czasie słuchania hymnu). Nauczyciel wyjaśnia dzieciom pojęcia, treść hymnu i trudne słownictwo z pierwszych dwóch zwrotek i refrenu.
  • Przedstawienie plansz z flagą i godłem Polski. Rozmowa z dziećmi na temat ich wyglądu i cech charakterystycznych. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom przyczyny, dla których powinny okazywać szacunek symbolom narodowym (np. poprzez prawidłową postawę podczas śpiewania hymnu narodowego oraz odpowiednie poszanowanie dla wszystkich symboli narodowych), np.:

- symbolizują całą historię naszego kraju,

- powinny się kojarzyć z dumą i zadowoleniem z faktu, że jesteśmy Polakami,

POLECAMY

- symbolizują wolność i niepodległość naszego kraju i jego mieszkańców.

  • „Skąd wzięło się nasze godło narodowe i dlaczego wygląda właśnie w taki sposób?” – nauczyciel przedstawia dzieciom krótką wersję legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz omawia z dziećmi jej treść. Dzieci samodzielnie powinny powiedzieć, skąd wziął się orzeł biały na naszym godle narodowym.
  • Praca plastyczna. Rozdanie dzieciom kartek z konturem godła Polski i przyborów plastycznych do wykonania prac. Każde dziecko przeds...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy