Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

28 kwietnia 2022

NR 76 (Maj 2022)

Geometryczny świat przedszkolaka – przykładowy scenariusz projektu

0 208

Dziecko uczy się matematyki rękoma – głosi stare powiedzenie nauczycielskie. To oznacza, że w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Do uczenia się matematyki konieczna jest dojrzałość psychiczna, na którą składają się następujące elementy: odpowiedni poziom rozumowania operacyjnego, świadomość, w jaki sposób należy poprawnie liczyć przedmioty, stosunkowo wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne, należyta sprawność manualna oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Kształtowanie pojęć geometrycznych trwa stosunkowo długo i odbywa się na zasadzie stopniowych przybliżeń. W przypadku pojęć geometrycznych ważne są osobiste doświadczenia dzieci: manipulacje pozwalające porównywać przedmioty, dostrzegać cechy podobne, koncentrować się na nich i je nazywać. Dzięki nim rozumienie sensu staje się bardziej precyzyjne i dziecko może już słowami uzasadnić, że dana nazwa określa obiekty podobne, że są one różne od innych, inaczej nazywanych. Wynika z tego, że dzieci budują swoją wiedzę pojęciową, przechodząc od konkretnych doświadczeń do uogólnienia. Nie wystarczy pokazanie dziecku np. trójkątnej płytki albo narysowanie trójkąta, a potem podanie definicji. Dla uświadomienia sobie sensu pojęcia „trójkąt” dziecko potrzebuje wielu różnorodnych doświadczeń. Musi obserwować, dotykać, przesuwać, obracać, zmieniać kształt itp. Trzeba jednak pamiętać, że kształtowanie pojęć geometrycznych nie odbywa się w izolacji od innych pojęć tworzonych wówczas w umyśle dziecka.

Projekt powstał po to, aby jeszcze więcej czasu poświęcić kształtowaniu i pogłębianiu wiedzy na temat figur geometrycznych.

Etap I – rozpoczęcie projektu

Prezentacja przez nauczyciela tematu projektu poprzez pokazanie plakatów i rekwizytów. Należy dzieciom wyjaśnić, że będą brały udział w projekcie edukacyjnym, który pomoże im odkryć, że świat jest pełen geometrycznych kształtów. Nauczyciel przydziela dzieciom role, które będą odgrywać podczas trwania projektu: fotograf, obserwator, kronikarz, pomocnik.

POLECAMY

Etap II – realizacja projektu

Harmonogram projektu – tematyka projektu skupiała się wokół następujących tematów realizowanych w ciągu kolejnych tygodni:

 1. W kołowym świecie.
 • Czego możemy się jeszcze dowiedzieć o kole?
  –    Kto wymyślił koło i w jakim celu? 
  –    Jak koło ułatwiło nam życie?
  –    Co by było, gdyby nie było koła?
 • Wyszukiwanie przedmiotów w kształcie koła, których używamy w życiu codziennym.
 • Wycinanie z gazet przedmiotów w kształcie koła.
 • Spacer po okolicy – wyszukiwanie w przyrodzie elementów w kształcie koła, fotografowanie ich.
 • Tworzenie plakatu „kolistego” – wklejanie i rysowanie przedmiotów w kształcie koła.
 • W kołowym świecie – wykonanie pracy plastycznej.
 • Dzieci przynoszą z domu przedmioty w kształcie koła, omawiają, do czego one służą – tworzenie wystawki okrągłych przedmiotów.
 1. Kwadratowy świat.
 • Spośród wielu kształtów, dzieci wybierają te, które są w kształcie kwadratu – określenie cech kwadratu.
 • Wysłuchanie wiersza W pogoni za kwadratem M. Terlikowskiej.
 • Wyszukanie przedmiotów codziennego użytku w kształcie kwadratu.
 • Tworzenie kwadratowego plakatu – wycinanki z gazet i rysowanie.
 • Spacer po okolicy – wyszukiwanie kwadratowych przedmiotów, fotografowanie ich.
 • „Kwadratowy świat” – praca plastyczna.
 • Kwadratowa wystawka – ułożenie w sali przedmiotów codziennego użytku mających kształt kwadratu.
 1. Trójkątny świat.
 • Trójkątna bajka Danuty Wawiłow – wysłuchanie bajki.
 • ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy