Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

28 kwietnia 2022

NR 76 (Maj 2022)

Dzień Dziecka z Psem Plamkiem w agroturystyce – scenariusz zajęć rozwijających empatię wobec zwierząt dla grupy przedszkolnej

0 267
Temat: Dzień Dziecka z Psem Plamkiem w agroturystyce
Grupa wiekowa: starsze przedszkolaki
Cel ogólny zajęć
Wsparcie całościowego rozwoju podczas aktywności związanej z poznawaniem zwierząt, przetworów i drzew owocowych w gospodarstwie agroturystycznym
Cele operacyjne 
Dziecko doświadcza:
 • w zakresie fizycznego obszaru rozwoju:
  •    naśladuje ruchy i ćwiczenia wykonywane przez nauczyciela z zakresu motoryki dużej i małej,
  •    orientuje się w obszarze własnego ciała podczas zabaw ruchowych i tanecznych,
  •    tańczy w rytm muzyki,
  •    wykonuje precyzyjne ruchy,
  •    wykonuje ćwiczenia podczas pokonywania toru przeszkód,
  •    utrzymuje wybraną pozycję ciała w bezruchu i w równowadze,
  •    oddycha miarowo, celowo wydłużając kolejne wdechy i wydechy,
  •    używa kleju zgodnie z zastosowaniem,
  •    nakleja piórka i pompony na kartkę zgodnie z zastosowaniem;
 • w zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju:
  •    okazuje troskę wobec fauny i flory,
  •    wyraża empatię wobec zwierząt agroturystycznych, 
  •    okazuje życzliwość wobec dzieci, z którymi współpracuje w zespole,
  •    okazuje cierpliwość przed wykonaniem zadania w odpowiedniej kolejności,
  •    wyraża entuzjazm podczas ćwiczeń ruchowych,
  •    wspiera inne dzieci w wykonywaniu ćwiczeń ruchowych poprzez doping,
  •    uspokaja się i relaksuje po wysiłku,
  •    wyraża ekspresję emocjonalną podczas pracy plastyczno-technicznej;
 • w zakresie społecznego obszaru rozwoju:
  •    naśladuje zachowania społeczne nauczyciela,
  •    współpracuje w grupie w trakcie zadań zespołowych,
  •    wspiera rówieśników we wspólnych zadaniach,
  •    dba o jak najlepsze wykonanie zadania w zespole jako współodpowiedzialny za wynik członek grupy,
  •    ćwiczy, dbając o przestrzeganie zasad fair play,
  •    wyraża troskę o innych podczas zachowywania ciszy w czasie ćwiczeń relaksacyjnych i oddechowych;
 • w zakresie poznawczego obszaru rozwoju:
  •    poznaje, czym jest agroturystyka, kto tam mieszka, co można tam robić,
  •    przypomina sobie zwierzęta hodowlane żyjące na wsi,
  •    odpowiada na pytania na temat wysłuchanego wiersza,
  •    poprawnie wskazuje i rozróżnia elementy wiersza,
  •    uważnie słucha,
  •    nazywa poprawnie domy zwierząt, 
  •    dopasowuje i szereguje według rozmiaru,
  •    porównuje, wskazuje cechy wspólne i różnice,
  •    uzasadnia swój wybór,
  •    analizuje i wyciąga wnioski,
  •    rozwiązuje problemy,
  •    poznaje i poprawnie nazywa to, co zwierzęta jedzą i co od nich otrzymujemy,
  •    układa historyjki obrazkowe w ciąg przyczynowo-skutkowy,
  •    zapamiętuje sposób wykonywania ćwiczeń na torze przeszkód,
  •    odtwarza z pamięci informacje o zwierzętach podczas wykonywania kolejnych zadań, ćwiczeń i zabaw,
  •    odtwarza z pamięci kolejność ułożonych ilustracji,
  •    odtwarza z pamięci nazwy figur do gimnastyki z elementami jogi,
  •    wykonuje pracę plastyczno-techniczną w sposób kreatywny
Metody i techniki 
 • taniec,
 • zabawa ruchowa,
 • pogadanka, dyskusja, prezentacja,
 • samodzielna interpretacja dzieła,
 • burza mózgów,
 • zabawa na orientację,
 • dopasowywanie i szeregowanie,
 • historyjka obrazkowa,
 • kalambury,
 • tor przeszkód, 
 • ćwiczenia pamięci,
 • puzzle,
 • zabawa naśladowcza,
 • elementy jogi dla dzieci,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • relaksacja,
 • praca plastyczno-techniczna
Narzędzia, materiały 
 • Pies Plamek,
 • utwór muzyczny Jedzie pociąg z daleka Ryszarda Rynkowskiego, głośnik i gwizdek, 
 • ulubiony utwór taneczny,
 • muzyka relaksacyjna,
 • Lot trzmiela Nikołaja Rimskiego-Korsakowa,
 • wiersz M. Litwinow-Cieślewicz U gospodyni,
 • zdjęcia lub pliki multimedialne prezentujące gospodarstwa agroturystyczne,
 • ilustracje lub zdjęcia prezentujące wymienione w wierszu zwierzęta, warzywa, owoce i inne elementy: krowa, koń, owca, gęś, kura, kogut, kuna, pszczoły, grusza, dżemy, żur w chlebie, grządka, zegar, ule, rzodkiew, jarmuż, pomidory, rukola, groszek, szczypiorek,
 • zdjęcia z elementami, które nie pojawiły się w wierszu (np. z poprzednich zajęć),
 • krzesełka lub inne siedziska, np. kolorowe podkładki, 
 • ilustracje lub zdjęcia miejsc zamieszkania zwierząt, tj. stajnia, stodoła, kurnik, ul, chlew, buda, dom,
 • zwierzęta w różnej formie, np. na ilustracjach, zdjęciach, zabawki, figurki, pluszowe zabawki itp.,
 • wycięte z papieru owoce na sznurkach: 10 gruszek, 10 jabłek, 10 śliwek, 10 porzeczek, 10 wiśni, 10 czereśni, 10 agrestów,
 • prowizoryczne koszyczki lub worki w ilości odpowiadającej połowie dzieci w grupie, 
 • kilka historyjek obrazkowych, które pokazują, co jedzą różne zwierzęta i co od nich otrzymujemy, np. pszczoły zbierają nektar, a później dają miód, konie jedzą paszę, a później ciągną wóz, psy jedzą karmę, a później bronią terenu, owce jedzą nasiona i trawę, później dają wełnę, krowa je trawę, później daje mleko, kury jedzą ziarna, później dają jajka,
 • czerwone i zielone gruszki wycięte z papieru – dla każdego dziecka po jednej sztuce,
 • chusta animacyjna,
 • niebieska krepa, gumy gimnastyczne, pachołki, guma do skakania, plansze sensoryczne itp.,
 • słoiki z przetworami (na zdjęciach lub prawdziwe): ogórki kiszone, kiszonki, buraczki, grzybki w occie, ketchup domowej roboty, dżemy, marmolady, powidła, kompoty, dynia w occie, przecier pomidorowy itp., 
 • kolorowa lampa lub inna forma dodatkowego światła,
 • gęsie/kolorowe piórka,
 • kartki, pompony, kredki i kleje


Przebieg zajęć

 1. Zabawa powitalna – „Pociągiem na wycieczkę”.
  Przygotuj popularny utwór muzyczny Jedzie pociąg z daleka Ryszarda Rynkowskiego, głośnik i gwizdek. Dzieci tańczą swobodnie do muzyki. Kiedy muzyka cichnie – a może ją włączać i wyłączać Pies Plamek – wszyscy zastygają nieruchomo w dowolnej pozycji. Ważne tylko, by przypominała jakieś zwierzę, np. na czworakach jak pies, na jednej nodze jak bocian, z rozłożonymi rękoma jak skrzydła ptaka itp. 

  Po kilku sekundach zaproś do pociągu wszystkie dzieci, które mają na sobie coś niebieskiego. Tworzycie pociąg, którego jesteś lokomotywą. Muzyka znów wybrzmiewa, lokomotywa jedzie w rytmie melodii, reszta maluchów tańczy. 

  Powtórz ćwiczenie tyle razy, aby wszystkie dzieci wsiadły do pociągu. 
   
 2. Co to jest agroturystyka? Kto tam mieszka? 
  Porozmawiaj z dziećmi o agroturystyce. Zapytaj: Czym jest? Czy dzieci kiedyś były tam na wycieczce z przedszkolem albo z rodzicami? 

  Przygotuj kilka zdjęć lub plików multimedialnych do zaprezentowania na tablicy interaktywnej, które pokazują przykładowe gospodarstwa agroturystyczne. 

  Czy one coś przypominają? W jakim innym miejscu mieszkają krowy, kozy, owce, kury, koguty, świnki i inne zwierzęta? Czy tam też można się bawić w sianie i jeść warzywa z własnego ogródka? Czy agroturystyka może mieścić się w centrum miasta? Dlaczego nie? Czy psy i koty też mogą mieszkać w takim miejscu? Jak by się tam czuły? 
   
 3. Wspólne wysłuchanie wiersza U gospodyni.

Kiedy nudnie zegar tyka,
Pomyśl – agroturystyka!
To jest pomysł doskonały,
Aby spędzić tam dzień cały.
Już od rana coś się dzieje,
Kogut na całego pieje!
Nie ma spania do dwunastej,
Jest co robić z pierwszym brzaskiem.
Trzeba świnkom dać marchewki,
Podlać grządki wprost z konewki.
Konie chcą pospacerować,
Krówka w polu kontemplować.
Same wyjść nie dadzą rady,
Potrzebują gospodarzy!
Gospodyni woła dzieci,
Pomóc każdy szybko leci!
To przyjemność kury karmić,
Gęsi do zagrody wabić.
Można również zwiedzić ule,
Pszczelarz mówi do pszczół czule,
Dzięki temu dają miodu
Do wyboru, do oporu!
Kiedy przyjdzie mały głodek,
Rzodkwi zbierzesz z młodych grządek,
Jest rukola i szczypiorek,
Jarmuż, pyszny pomidorek.
Gospodyni pokazuje,
Gdzie zobaczyć można kunę!
Trzeba tylko być cierpliwym,
Wziąć lornetkę, chmury liczyć.
Nad strumykiem słychać żabki,
W piasku można lepić babki.
Kto ma za to oczy bystre,
Strączka groszku nie ominie.
Czas na relaks po obiedzie,
Dzisiaj pyszny był żur 
w chlebie!
Pełno tutaj rarytasów,
Bezlik słodkich
też zapasów!
Co się kryją w słojach różnych,
Marmolady, dżemy z róży.
A pod gruszą na kocyku
Łowisz jabłko w kompociku. 
To jest weekend, moi mili,
U najlepszej gospodyni!

Przeczytaj lub wyrecytuj wiersz jeden raz. Przygotuj ilustracje lub zdjęcia prezentujące wymienione w wierszu zwierzęta, warzywa, owoce i inne elementy: krowa, koń, owca, gęś, kura, kogut, kuna, pszczoły, grusza, dżemy, żur w chlebie, grządka, zegar, ule, rzodkiew, jarmuż, pomidory, rukola, groszek, szczypiorek. Przygotuj więcej zdjęć z elementami, które nie pojawiły się w utworze, np. z poprzednich zajęć, i rozłóż je przed dziećmi. Poproś, aby wskazały te zwierzęta i elementy, które pojawiły się w wierszu, a które nie. Jeżeli to zadanie sprawia im trudność, przeczytaj wiersz jeszcze raz. 

POLECAMY

 1. Omówienie wiersza.
 • O czym jest wiersz?
 • Gdzie dzieje się akcja opowieści?
 • Kto jest w agroturystyce?
 • Do kogo przyjechały dzieci?
 • O której tam się wstaje?
 • Jak wygląda budzik w gospodarstwie?
 • Jakimi zwierzętami trzeba się opiekować?
 • Jak dzieci spędzają tam czas?
 • Co wam się najbardziej podobało?
 • Czy chcielibyście spędzić dzień w podobnej agroturystyce?
 • Co bohater wiersza zjadł na śniadanie, a co na obiad?
 • Czy w wierszu pojawiło się coś słodkiego? Czy to były chipsy albo czekolada?
 • Czy agroturystyka jest w mieście?
 • Dlaczego bohaterowi wiersza tak się tam podobało?
 • Co to jest rarytas?
 • Czy Psu Plamkowi by się tam podobało? A innym zwierzętom?
 • Czy mógłby tam mieszkać np. aligator albo lew? Dlaczego nie?
 1. Krowa, kogut, kot i pszczoła.
  Usadź dzieci w kole na krzesełkach lub planszach. Pies Plamek nadaje im kolejno nazwy: krowa, kogut, kot i pszczoła. Sobie też nadaj nazwę. Upewnij się, że każdy pamięta, jakim jest zwierzęciem. Jako osoba będąca na środku i bez siedziska rozpoczynasz zabawę słowami: Miejscami zamieniają się… koty! Wszystkie dzieci, które są kotami, muszą opuścić swoje miejsce i znaleźć inne. Nie wolno wrócić na siedzisko, na którym było się przed chwilą! Ty również jako prowadzący wskakujesz na wolne krzesło. Dziecko, które zostało na środku, kontynuuje zabawę słowami: Miejscami zamieniają się… i wybiera dowolne zwierzę. 

  Kiedy zabawa się rozkręci i każdy zamieni się miejscami chociaż dwa razy, można wymieniać więcej niż jeden gatunek zwierzęcia, np. Miejscami zamieniają się… pszczoły i koguty! albo …krowy, koty i pszczoły, a nawet: Miejscami zamieniają się… wszystkie zwierzęta!
   
 2. Gdzie kto mieszka?
  Przygotuj ilustracje lub zdjęcia miejsc zamieszkania zwierząt (buda, chlew, dom, stajnia, stodoła, kurnik i ul) oraz ich mieszkańców w różnej formie: na zdjęciach, ilustracjach, jako figurki, zabawki, maskotki itp. Podziel dzieci na tyle grup, ile przygotowałaś zwierzęcych domów. Buda, chlew, dom, stajnia, stodoła, kurnik i ul powinny mieć swoje konkretne miejsce w pomieszczeniu – Wasza sala zamienia się w małą agroturystykę. Każda grupa dzieci opiekuje się jednym z domów. Zadaniem każdej grupy jest znalezienie swoich mieszkańców rozpierzchniętych po całej agroturystyce. Aby utrudnić zadanie, możesz przygotować mapę albo zagadki ze wskazówkami. Zwróć uwagę, że dzieci, które odnajdą inne zwierzę niż to, którego poszukują, mogą przekazać informację ich opiekunom. 

  Ćwiczenie to rozwija orientację w przestrzeni, koordynację ruchową oraz umiejętność współpracy. Aby urozmaicić ćwiczenie, możesz poprosić dzieci, aby ułożyły swoje zwierzęta w porządku, np. od najmniejszego do największego. Do którego domu trafi Pies Plamek?
   
 3. Drzewa owocowe.
  Przygotuj wycięte z papieru owoce na sznurkach: 10 gruszek, 10 jabłek, 10 śliwek, 10 porzeczek, 10 wiśni, 10 czereśni, 10 agrestów. Podziel grupę dzieci na połowę: część z nich zamieni się w drzewa owocowe, druga część w zbieraczy. Poproś drzewa, aby stanęły, ugięły ręce w łokciach i rozłożyły je po bokach ciała z wnętrzami dłoni skierowanymi ku górze i szeroko rozłożonymi palcami. Powieś na nich owoce – ważne, by jedno dziecko było jednym rodzajem drzewa (jak w przyrodzie) – tak, by możliwie jak najbardziej po równo je rozłożyć. Zbieracze otrzymują koszyczki. Ich zadaniem będzie wybranie jednego drzewa i możliwie jak najmniej odczuwalne zebranie owoców. 

  Pies Plamek może być zbieraczem, kiedy liczba dzieci jest nieparzysta. W przeciwnym razie nasz bohater może wspierać każdego uczestnika, zbierając po jednym owocu z każdego drzewa. 

  Aby utrudnić zadanie, drzewa mogą mieć zamknięte oczy. Po zebraniu wszystkich owoców następuje zamiana.
   
 4. Historyjki obrazkowe „co jedzą – co od nich otrzymujemy”.
  Przygotuj kilka historyjek obrazkowych, które pokazują, co jedzą różne zwierzęta i co od nich otrzymujemy, np. pszczoły zbierają nektar, a później dają miód, konie jedzą paszę, a później ciągną wóz, psy jedzą karmę, a później bronią terenu, owce jedzą nasiona i trawę, później dają wełnę, krowa je trawę, później daje mleko, kury jedzą ziarna, później dają jajka itd. Poproś dzieci o ułożenie historyjek w parach, a następnie przeprowadź kalambury tak, aby pozostałe drużyny odgadły, o jakim zwierzęciu historyjkę układały dzieci w danej grupie. Pies Plamek podpowiada!
   
 5. Zabawa nad strumieniem.
  Przygotuj tor przeszkód, który będzie strumieniem. Oznacz go np....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy