Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Radosław Piotrowicz

Doktor, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSOUU w Zgierzu, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem w APS. Autor i współautor publikacji z zakresu wczesnej interwencji i pracy z małym dzieckiem.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz