Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

7 lutego 2022

NR 73 (Luty 2022)

Słowik. Scenariusz zajęć rozwijających mówienie, słuchanie, kształcenie języka w połączeniu z realizacją kluczowych treści programu wychowawczego

0 138
Grupa wiekowa: dzieci w wieku 6 lat
Czas: 40 minut
Cele szczegółowe
Dziecko:
w zakresie fizycznego obszaru rozwoju:
 • uczestniczy w zabawach ruchowych; przybieranie pozy, rola,
 • w zabawie wykazuje sprawność ciała;
w zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju:
 • rozpoznaje i nazywa emocje,
 • szanuje wypowiedzi koleżanek i kolegów;
w zakresie społecznego obszaru rozwoju:
 • zna swoją wartość,
 • swobodnie wypowiada się o swoich odczuciach,
 • z empatią mówi o wypowiedzi innych,
 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, koleżanek i kolegów,
 • czeka cierpliwie na swoją kolej w wypowiadaniu się,
 • współpracuje w grupie,
 • pomaga koleżankom i kolegom,
 • podejmuje indywidualne i grupowe decyzje,
 • oczekuje dla siebie uwagi nauczyciela;
w zakresie poznawczego obszaru rozwoju:
 • wzbogaca słownictwo; odczytuje przenośne znaczenie słów,
 • rozpoznaje, co znaczy piękno, dobro, zło, brzydota, miłość,
 • wypowiada wyrazy i zdania z odpowiednią dykcją,
 • wypowiada się na temat,
 • pracuje twórczo,
 • rozwija wyobraźnię
Strategie z podstawy programowej
W przeważającej części strategia percepcyjno-innowacyjna
Integracja treści polonistycznych, społecznych
Treści polonistyczne – mówienie, słuchanie, kształcenie języka łączą się z treściami programu wychowawczego (dobro, zło, miłość, prawda)
Metody i formy pracy na zajęciach
 • techniki dramy: rola, poza,
 • praca z tekstem,
 • rozmowa,
 • praca indywidualna, praca w grupach, praca zespołowa
Pomoce naukowe, materiały
Tekst baśni Słowik Hansa Christiana Andersena, wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006


Przebieg zajęć

 1. Powitanie. 
  Dzieci, stojąc w kręgu, witają koleżankę lub kolegę stojących po lewej ręce, mówiąc np.: Witam cię, Jolu; Witam cię, Tomku. Ostatnie dziecko mówi: Witam panią. Pani wita wszystkie dzieci.
  Uwaga: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie miłego nastroju. Każde dziecko, wymieniając imię koleżanki lub kolegi, patrzy w jej lub jego oczy, wymawia imię w wołaczu, a więc ćwiczy poprawność językową, ponadto ćwiczy dykcję, wymawiając zdanie głośno i wyraźnie. 
 2. Dzieci, stojąc w kręgu, wymieniają nazwy znanych im ptaków.
  Uwaga: Ćwiczenie nawiązuje do nowego tematu, jest diagnozą dla nauczycielki, czy dzieci znają nazwy ptaków.
 3. Rozmowa o baśni Słowik. 
  Nauczycielka dziękuje za wykonanie poprzednich ćwiczeń i pyta, jaką baśń czytała dzieciom na poprzednich zajęciach.
  Uwaga: Dzieci siedzą w grupach. Nauczycielka zadaje pytania, każdej grupie inne, np.:
  –      Czy podoba wam się baśń Słowik? Dlaczego?
  –      Kto występuje w baśni?
  –      Kto jest głównym bohaterem baśni? Dlaczego?
  Uwaga: Jeśli jest więcej grup, jedna grupa może otrzymać dwa tematy. Dzieci otrzymują pytanie, rozmawiają na ten temat w grupie, następnie na forum.
 4. Poza. 
  Dzieci, stojąc w kręgu, przybierają pozę jednej postaci z baśni, która słyszy śpiew słowika. Wyrażają swoje emocje gestem, mimiką, układem ciała. Następnie mówią, co czuły, będąc w roli.
  Uwaga: To ćwiczenie potwierdza znajomość tekstu, uczy empatii, wyrażania uczuć. Jest trudne. Nie wszystkie dzieci, stojąc w kręgu, są gotowe do wyrażenia uczuć. Jeśli dziecko nic nie powie, nie szkodzi, nauczycielka przechodzi do kolejnego dziecka. Ważne jest, że wszystkie dzieci biorą udział w ćwiczeniu i należy wszystkie dzieci pochwalić.
 5. Po zdiagnozowaniu wiedzy dzieci na temat baśni, nauczycielka czyta fragment, prosząc dzieci, aby słuchały uważnie. Karta pracy 1.
 6. Rozmowa na temat tekstu. 
  Nauczycielka zadaje dzieciom pytania:
  1) O czym jest tekst?
  2) Co znaczy słowo niedola?
  3) Co znaczy: krew krążyła szybciej?
  4) Dlaczego cesarz powiedział, że zna słowika? Dlaczego wyrzucił go z kraju?
  5) Co znaczy: ukołyszę cię śpiewem?
  6) Co powiedział słowik na temat sztucznego ptaka?
  7) Dlaczego słowik powiedział: Będę śpiewał o szczęśliwych i tych, co cierpią, o tym, co dobre i złe, o tym, co ludzie ukrywają przed tobą?
  8) Dlaczego słowik powiedział: Wolę serce twoje niż koronę?
  Uwaga: Dzieci odpowiadają indywidualnie na pytania, odczytują przenośne znaczenie słów w pytaniach 2, 3, 5, 8.
 7. Rola. 
  Pani powiedziała: Słowik, jak słyszeliście, nie zawsze spotykał się z życzliwością ludzi, ale uratował życie cesarzowi. Wejdźcie w rolę słowika i dokończcie zdanie: „Uratowałem życie cesarzowi, ponieważ…”.  Po uzupełnieniu zdania ustnie dzieci kolejno je odczytują.
  Przykłady odpowiedzi sześciolatków:
  –    Żal mi cesarza.
  –    On nie był zły.
  –    Miał łzy w oczach, gdy śpiewałem.
  –    Lubił, gdy śpiewałem.
  –    Zaprosił mnie do pałacu.
  –    Szukał mnie.
  –    Trzeba pomagać.
  –    Trzeba ratować chorego.
 8. Rozmowa. 
  Nauczycielka pyta: A czy wam zdarzyło się kogoś uratować? 
  Dzieci, siedząc w kręgu, kolejno wypowiadają się na ten temat.
  Uwaga: Powyższe ćwiczenie jest przejściem od utworu literackiego do dramy społecznej.
  Uczniowie mogą powiedzieć o pomocy dzieciom, dziadkowi, babci, mamie, a także o pomocy zwierzętom, ptakom.
 9. Nauczycielka pyta: Czy warto pomagać? Dlaczego? 
  Dzieci wypowiadają się na ten temat i uzasadniają swoją wypowiedź.
 10. Ćwiczenie finałowe. 
  Dzieci, stojąc w kręgu, głośno i wyraźnie na sygnał nauczycielki powtarzają zdanie: Pomagam ptakom, ponieważ…

Uwagi do realizacji zajęć

Zajęcia zawierają wiele walorów intelektualnych i wychowawczych. Ważne jest to, że wszystkie dzieci pracują na zajęciach indywidualnie, w zespole, w małych grupach. Nauczycielka nie podaje dzieciom gotowej wiedzy, stwarza sytuację dydaktyczno-wychowawczą, w której dzieci rozwiązują zadania samodzielnie, uczą się umiejętności słuchania, mówienia, myślenia, rozwiązywania problemów, uczą się p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy