Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

24 kwietnia 2020

NR 56 (Kwiecień 2020)

Poznajemy polskie parki narodowe

0 545
Cel ogólny  Wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez tworzenie warunków stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego
Cele operacyjne: doświadczenia w obszarach rozwojowych W obszarze fizycznym dziecko:
 • stosuje w zabawie ruch kreatywny,
 • wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem,
 • maluje
W obszarze emocjonalnym dziecko:
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
W obszarze społecznym dziecko: 
 • uważne słucha,
 • stosuje zasady obowiązujące na terenach chronionych,
 • rozpoznaje wartości związane z zachowaniami społecznymi, tj. szacunek do przyrody.
W obszarze poznawczym dziecko:
 • wskazuje legendy związane z polskimi górami,
 • rozpoznaje wybrane nazwy polskich parków narodowych,
 • prezentuje wiedzę o wybranych regionach naszego kraju,
 • stosuje pojęcia: park narodowy, pomnik przyrody, gatunek chroniony,
 • odczytuje wyrazy, układa zdania, rozwiązuje krzyżówkę,
 • wykorzystuje narzędzia pomiaru,
 • liczy powyżej 20
Metody i techniki drama, zagadki dźwiękowe, opowiadanie, krzyżówka, ruch kreatywny 
Narzędzia, materiały Plansza z logo parków narodowych; ilustracje przedstawiające: skały w Ojcowskim Parku Narodowym, Trzy Korony, przełom Dunajca, wydmy, rozlewisko Biebrzy, niedźwiedzia brunatnego, kozicę górską, świstaka; podpisy do ilustracji; utwór muzyczny Grek Zorba; niebieska krepina; krzyżówka; mazak; płyta CD „Ptaki polskich rezerwatów”; 4 koperty z rozsypanką wyrazową; taśma miernicza; kłębek wełny; arkusz A5; pędzle, farby plakatowe
Grupa wiekowa 6–7 lat
Literatura U. Janicka-Krzywda, Legendy Pienin

Przebieg zajęcia

 • Kilka słów o parkach narodowych – opowiadanie nauczyciela

Parki narodowe to najwyższa i najskuteczniejsza forma ochrony przyrody. Powstają w miejscach, gdzie przyroda jest mało zmieniona. Parki tworzymy, żeby chronić całą przyrodę i walory krajobrazowe na określonym obszarze. Do ich głównych zadań należy przede wszystkim ochrona przyrody. 
Czy wiecie, co chroni się w parkach narodowych? (swobodne wypowiedzi dzieci)
Tak, macie rację, w parkach narodowych chronimy zwierzęta, rośliny, ale także grzyby i nieożywione składniki przyrody, takie jak np. jaskinie, skały, wodospady.
W parkach obowiązują zasady, których należy przestrzegać:
–    nie wolno prowadzić działalności gospodarczej, np. budować hoteli, domów, fabryk,
–    zabronione jest płoszenie, chwytanie i zabijanie zwierząt, niszczenie gniazd i lęgowisk, kryjówek, pozyskiwanie i niszczenie roślin. 
Można za to prowadzić w nich obserwacje przyrodnicze i badania naukowe, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Można spacerować po wytyczonych szlakach i ścieżkach turystycznych, w niektórych parkach wytyczone są ścieżki rowerowe, a także miejsca do jazdy konnej. 
Każdy park ma swój unikalny symbol, czyli logo – to taki znak rozpoznawczy. Możecie się z niego dowiedzieć, co jest chlubą parku. Spójrzcie na tablicę: co pokazują nam symbole parków? (dzielenie się spostrzeżeniami przez dzieci)
Policzmy, ile mamy parków narodowych w Polsce (wspólne liczenie logotypów umieszczonych na tablicy). W Polsce utworzono 23 parki narodowe. W każdym z nich można zobaczyć ich największe skarby, coś niezwykłego, charakterystycznego, co występuje tylko na ich obszarze i nigdzie więcej. Dzisiaj poznamy niezwykłości siedmiu parków narodowych. Każdy, o którym wam opowiem, jest w czymś najlepszy. 

 • Jak powstał Dunajec? – słuchanie fragmentów legendy. 

PIENIŃSKI PARK NARODOWY – to najstarszy park narodowy w Polsce. Słynie z przepięknych krajobrazów. Wśród nich wyróżnia się słynny przełom Dunajca (ilustracja) Na odwiedzających czekają tu liczne atrakcje: można popłynąć prawdziwą tratwą (ilustracja), podziwiać widoki ze szczytu Trzy Korony (ilustracja) oraz posłuchać ciekawych legend. Jedna z nich dotyczy powstania rwącej rzeki wijącej się między niedostępnymi zboczami pienińskich gór. 
Jak Perłowicz pokonał wężowego króla, czyli skąd się wziął Dunajec

Pewien junak Perłowiczem znany obdarzony był niezwykłą siłą i odwagą. Usłyszał kiedyś, że w Tatrach mieszka król wężów, gad niezwykły, na głowie nosi złocistą koronę wysadzaną diamentami, słuchają go wszystkie węże, posłuszni mu są podziemni rycerze, a on sam strzeże skarbów ukrytych we wnętrzu ziemi. Postanowił tego gada zobaczyć, a może i w swojej zuchwałości sięgnąć po jego skarby. Gdy dowiedział się król węży o tym, że człowiek chce posiąść jego bogactwa, zezłościł się okrutnie i zaczął mścić się na mieszkańcach pienińskich osad. Znikało bydło, owce, ładne dziewczyny, paliły się ludzkie domy. Pewnego dnia, gdy Perłowicz pasł stado owiec, przemówił do niego piękny kwiat lilii. Powiedział mu, że pokona on króla węży za pomocą zwykłego kija pasterskiego. Perłowicz uzbrojony w kij ruszył ku Tatrom. Wspinał się po stromych zboczach, wędrówka była długa i ciężka, w oczy zaglądał mu strach, głód, często ogarniała go słabość. Ale wytrwałość popłaca. Udało mu się dopaść węża gdzieś pośród skał. Gad zasyczał i zionął ogniem, by junaka przestraszyć, ale on się nie dal, nie przeraziły go ani zimne oczy gada, ani ogień. Wąż uciekł w dół przed siebie, a Perłowicz za nim. Wił się pomiędzy drzewami, kamieniami, wreszcie drogę zagrodziły mu białe, wysokie, skały. Runął pomiędzy nie, ślizgał się, żłobił kręte koryto, a Perłowicz za nim. W końcu dopadł gada, który chciał schronić się pod ziemią. Perłowicz wrócił do swojej wsi w Pieniny, jakże się zdumiał, kiedy w litej skale zobaczył wyryty wężowym cielskiem wąwóz, którym już z hukiem i szumem płynęła woda. Po zmaganiu z wężowym królem powstało wyżłobione jego cielskiem w skałach koryto, którym pędzą spienione wody Dunajca.

 • Rwące wody Dunajca – zabawa dramowa przy muzyce w dwóch grupach. 

Jedna z grup formuje skały ze swoich ciał i ustawia się po całej sali, druga grupa ustawia się w szeregu, trzyma nad głowami niebieski pas materiału (mogą być połączone arkusze niebieskiej krepiny). W rytm początkowej muzyki Grek Zorba dzieci ustawiają się jako skały, kiedy muzyka zmienia tempo na szybsze, druga grupa dzieci przebiega między skałami, imitując wicie się Dunajca. 

 • Jakie dziwne te skały? – rozbudzanie wyobraźni, dopasowywanie podpisów do ilustracji. 

OJCOWSKI PARK NARODOWY – to najmniejszy park narodowy w Polsce. Odnajdziemy w nim najpiękniejsze i fantazyjne formy skalne oraz liczne jaskinie, w których nasi przodkowie ukrywali się przed drapieżnikami. Jaskinie zamieszkiwane są przez nietoperze. To te zwierzęta jako najbardziej charakterystyczne ssaki tego regionu znalazły się w godle parku.
–    Spójrzcie na skały znajdujące się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego – co wam przypomina ich wygląd? – swobodne wypowiedzi dzieci, rozbudzanie wyobraźni. 
–    Każda z tych skał ma swoją nazwę – czytanie, dopasowywanie do ilustracji. 
–    Z każdą z tych skał związane są ciekawe historie – słuchanie ciekawostek o skałach:

 • Brama Krakowska – dawniej przez dolinę parku, w której stoi skała, biegł szlak handlowy z Krakowa na Śląsk.
 • Rękawica – nazwa skały związana jest z legendą, według której miejscowa ludność schroniła się przed najazdem tatarskim w jednej z jaskiń. Wrogowie zaglądali do każdej z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy