Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

22 lutego 2021

NR 63 (Luty 2021)

Kto może być dla mnie wilkiem?

0 161

Propozycja zajęć dla dzieci pięcio-, sześcioletnich

60 minut

Cele operacyjne, doświadczenia dzieci

W zakresie fizycznego obszaru rozwoju dziecka:
 • przybiera pozę, rusza się, śpiewa,
 • rusza się intencjonalnie, nadaje znaczenie ruchem.
W obszarze emocjonalnym dziecko:
 • rozpoznaje i nazywa emocje podczas słuchania baśni,
 • szanuje emocje koleżanek/kolegów,
 • nazywa własne emocje, 
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania.
W obszarze społecznym dziecko: 
 • przejawia poczucie własnej wartości, 
 • odczuwa i ma świadomość, co czuje skrzywdzone koźlątko, 
 • wyraża szacunek do koleżanek/kolegów w grupie przedszkolnej, 
 • mówi z empatią o krzywdzie wyrządzonej koźlątkom/dzieciom, które spotkały symbolicznego wilka, 
 • wyraża szacunek dla zwierząt i ludzi, 
 • słucha uważnie wypowiedzi nauczyciela i dzieci, 
 • czeka na swoją kolej w wypowiadaniu się na temat, 
 • współpracuje w grupie, 
 • podejmuje decyzje,
 • oczekuje uwagi dla siebie.
W obszarze poznawczym dziecko:
 • używa nowych związków wyrazowych: wilcze zachowanie, wilk grasuje,
 • wyraźnie wymawia końcówki wyrazów, 
 • ma świadomość znaczenia treści w baśni,
 • słucha uważnie, ze zrozumieniem, podczas czytania przez nauczyciela i słucha wypowiedzi kolegów/koleżanek, 
 • odpowiada na pytania,
 • wypowiada się na temat, 
 • pracuje twórczo,
 • używa nowych słów,
 • używa wyobraźni 

Strategie z podstawy programowej

W przeważającej części strategia percepcyjno-innowacyjna

Metody i formy pracy na zajęciach

 • metoda ćwiczeń – ćwiczenie słownikowe,
 • rozmowa,
 • techniki dramy: tunel myśli, poza, rola,
 • praca z tekstem,
 • praca indywidualna, praca w grupach, praca zespołowa

Pomoce naukowe, materiały

 • tekst baśni Wilk i siedem koźlątek J. i W. Grimmów, wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004, wersja skrócona, 
 • kartki, mazaki, kredki

Integracja wiedzy

 • treści językowe łączą się z treściami literackimi, 
 • treści polonistyczne – literackie łączą się z myśleniem, słuchaniem, mówieniem, treściami wychowawczymi, z przyrodą

 

Przebieg zajęć

 • Powitanie.

    Dzieci chodzą po sali i witają się z pięciorgiem koleżanek/kolegów; nauczyciel też.

 • Dzieci w roli policjanta, aktora, mamy, lekarza, strażaka wymawiają głośno i wyraźnie wyrażenia, zdania, zwroty, np.:
  • zapukał do drzwi, 
  • głos słodki, 
  • wilk pobiegł, 
  • mógłbym was zjeść,
  • nie otwierać drzwi.

Uwaga: dzieci na znak nauczyciela mówią kolejno wyrażenia, zdania, zwroty, każde w innej roli. Mówią tak, aby dzieci z całego osiedla usłyszały. Chodzi o to, aby dzieci, stojąc w kręgu, wymówiły końcówki każdego wyrazu bardzo wyraźnie (nie: głosłodki, tylko: głos słodki itp.). Ważna jest wymowa końcówki wyrazu!

 • Dzieci, siedząc w kręgu, słuchają uważnie baśni, czytanej przez nauczyciela (do słów: Kózki mu otworzyły). Podczas czytania nauczyciel przerywa na chwilę i zadaje pytania, np.: 

Co znaczy: 

 • grasuje zły wilk,
 • łapki białe jak śnieg,
 • łapki czarne jak węgiel,
 • jesteś złym wilkiem.

 

 • Po przeczytaniu baśni nauczyciel pyta: 
 • O czym jest baśń?
 • Kto występuje w baśni?
 • Co znaczy: „Ty jesteś złym wilkiem”?
 • Poza. 

Nauczyciel prosi, aby dzieci, stojąc w kręgu, przybrały pozę wilka. Za chwilę mówi: Wszystkie wilki ożyły i mogą mówić. Jaki jest wilk? 
Dzieci kolejno mówią, co wilk robił, jak spowodował, że koźlątka wpuściły go do domu. Dzieci odpowiadają na pytania.

 • Postawienie problemu. 

Nauczyciel: Co znaczy: „wilk użył podstępu”? 
Dzieci odpowiadają. 

 • Nauczyciel czyta ponownie fragment:

Kiedy teraz zapukał do chatki kózek i pokazał białe łapy, kózki mu otworzyły. Na widok wilka pochowały się przerażone: jedna w szafie, druga pod łóżkiem, trzecia w wannie, czwarta za drzwiami, piąta w piekarniku, szósta w beczce, a siódma w starym zegarze. Wilk jednak wyciągnął je po kolei i połykał. Nie znalazł tylko kózki schowanej w zegarze. Mama koza wróciła do domu i na próżno wołała swoje dzieci. Zapłakała gorzko. Wtedy z zegara wyszła mała kóz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy