Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

18 stycznia 2022

NR 72 (Styczeń 2022)

Jak rozmawiać o wykluczeniu

0 211
Grupa wiekowa: dzieci w wieku 6 lat
Czas: 60 minut
Cele ogólne
Dziecko:
 • w zakresie fizycznego obszaru rozwoju:
  •    uczestniczy w zabawach ruchowych: przybieranie pozy, pantomima,
  •    wykazuje sprawność ciała;
 •  w zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju:
  •    rozpoznaje i nazywa emocje związane z postacią bohaterki baśni i współczesnych kopciuszków,
  •    szanuje emocje koleżanek i kolegów,
  •    nazywa własne emocje,
  •    jest wrażliwe;
 • w zakresie społecznego obszaru rozwoju:
  •    przejawia poczucie własnej wartości,
  •    rozumie, co znaczy być kopciuszkiem,
  •    z empatią mówi o koleżankach i kolegach,
  •    słucha uważnie czytania i wypowiedzi nauczyciela oraz dzieci,
  •    czeka na swoją kolej w wypowiadaniu się na temat,
  •    współpracuje w grupie,
  •    podejmuje decyzje,
  •    oczekuje uwagi dla siebie;
 • w zakresie poznawczego obszaru rozwoju:
  •    wzbogaca słownictwo związane z wyrazami: kopciuszek, odrzucenie, wykluczenie,
  •    rozumie treść opowiadania,
  •    słucha uważnie, ze zrozumieniem podczas czytania przez nauczyciela oraz słucha wypowiedzi kolegów i koleżanek,
  •    odpowiada na pytania,
  •    wypowiada się na temat,
  •    pracuje twórczo,
  •    poznaje nowe słowa,
  •    rozwija wyobraźnię
Strategie z podstawy programowej
W przeważającej części strategia percepcyjno-innowacyjna
Integracja treści polonistycznych, społecznych
Ćwiczenia w mówieniu łączą się ze słuchaniem, z doskonaleniem języka dziecka, z programem wychowawczym (odrzucenie,
wykluczenie, złe traktowanie), z przyrodą (odgłosy przyrody)
Metody i formy pracy na zajęciach
 • techniki dramy: poza, pantomima,
 • metoda ćwiczeń – ćwiczenie słownikowe, rozmowa,
 • praca indywidualna, praca w grupach, praca zespołowa
Pomoce naukowe, materiały
Tekst baśni Kopciuszek [w:] Jakub i Wilhelm Grimm, Baśnie, wyd. Greg, Kraków 2005, s. 163–165.


Przebieg zajęć

 • Zabawa integracyjna. 
  Nauczycielka dzieli dzieci na trzy grupy. Każda grupa otrzymuje jedno zadanie:
  grupa I – dzieci wchodzą w role ptaków leśnych (naśladują ptaki głosem i ruchem),
  grupa II – dzieci mają naśladować leśne zwierzęta głosem i ruchem,
  grupa III – dzieci naśladują szum lasu.
  Po krótkim przygotowaniu grupy występują kolejno, a następnie na znak nauczycielki wszystkie razem prezentują spektakl pt. W lesie.

Uwaga 
Zabawa integruje dzieci, które przez zabawę uczą się rozpoznawać zwierzęta leśne, ptaki, odgłosy lasu. Ponadto uczą się współpracy w grupie, podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych.

POLECAMY

 • Nauczycielka rozdaje dzieciom białe kartki papieru. Dzieci indywidualnie mają wyrwać z tej kartki klucz (nie składają kartki, nie wycinają, po prostu wyrywają).
 • Gdy klucze są gotowe, nauczycielka chwali pracę dzieci, mówi, że klucze są piękne, kolorowe, i zadaje pytanie: Z jakiego tworzywa jest twój klucz?

Uwaga 
Nauczycielka tym pytaniem delikatnie sugeruje, że klucze mogą być wykonane z różnych materiałów. Ale nie mówi o tym, daje dzieciom szansę, aby same wpadły na ten pomysł. Dzieci mogą powiedzieć, że klucz jest np. z metalu, z drutu, z plasteliny, ale powiedzą też, że z papieru. I tę odpowiedź nauczycielka też przyjmuje. 

 • Gdy wszystkie dzieci się wypowiedzą, nauczycielka proponuje, aby każde dziecko otworzyło kluczem furtkę do ulubionej baśni, bajki, opowiadania. Dzieci wykonują ruch otwierania furtki i wymieniają ulubioną baśń, bajkę, opowiadanie. Jeśli nie wymienią baśni Kopciuszek, nauczycielka dziękuje dzieciom i proponuje, aby wszyscy jednocześnie otworzyli furtkę do baśni Kopciuszek (ta baśń była przeczytana przez panią poprzedniego dnia).

Uwaga 
Ćwiczenia 2, 3 i 4 mają na celu rozwój wyobraźni dzieci, diagnozują, czy dzieci znają tytuły przeczytanych baśni i innych książeczek, usprawniają małą motorykę. W dramie stanowią strategię i konwencję. Gdy dzieci wyrywają klucz, to jest strategia, przygotowanie do przejścia do dramy. Rozmowa o kolorach klucza i tworzywie, z jakiego jest wykonany, to już konwencja, wejście w dramę. Otwieranie furtki kluczem to też konwencja. Gdy dzieci wymieniają tytuły baśni i innych opowiadań, nauczycielka wcześniej prosi, aby dzieci wymawiały je głośno i wyraźnie.

 • Nauczycielka czyta fragment baśni, a dzieci, słuchając, mają zwrócić uwagę na opis dziewczynki i jej sytuacji domowej po śmierci matki.
 • Rozmowa. 
  Nauczycielka zadaje pytania do tekstu:
  –  Czego dowiedzieliście się z przeczytanego tekstu? 
  –  Czy dziewczynka była szczęśliwa? Dlaczego tak? Dlaczego nie?
  Dzieci, siedząc w kręgu, kolejno wypowiadają się na ten temat.
 • Co przeżywała dziewczynka? Poza.
  Dzieci wchodzą w rolę dziewczynki i przybierając pozę, wyrażają jej emocje, a następnie kolejno mówią, co czuła dziewczynka w domu macochy.

Uwaga 
Ćwiczenie ma na celu wzbudzić w dzieciach empatię. Każde dziecko powinno wyrazić w pozie uczucia dziewczynki. Jeśli dziecko się nie wypowie, nauczycielka proponuje wypowiedzenie się kolejnemu dziecku, a następnie wraca do poprzedniego dziecka. Chodzi o to, żeby wszystkie dzieci mówiły, słuchały, pracowały na zajęciach, a nie tylko te, które się zgłaszają. Powoli wszystkie dzieci zaczną się uaktywniać. Ważne, aby dzieci uzasadniały swoją wypowiedź, dlatego pani dodaje pytanie: Jak myślisz, dlaczego? (przygotowanie do wypowiedzi retorycznej, do nauki argumentowania).

 • Nauczycielka zadaje pytania:
  ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy