Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

8 czerwca 2021

NR 67 (Czerwiec 2021)

Franklin zaprasza misia. Czy umiemy zapraszać przyjaciół?

0 132
Propozycja dla dzieci pięcio-, sześcioletnich
Cele operacyjne, doświadczenia dzieci
W zakresie fizycznego obszaru rozwoju dziecko:
 • przybiera pozy, tworzy element obrazu z ciał,
 • wykonuje ruch adekwatny do poleceń.
W obszarze emocjonalnym dziecko:
 • rozpoznaje i nazywa emocje związane z rozmową o przyjaciołach, 
 • szanuje emocje koleżanek i kolegów,
 • nazywa własne emocje, 
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przyjaźni.
W obszarze społecznym dziecko: 
 • przejawia poczucie własnej wartości, 
 • odczuwa i rozumie, co znaczy przyjaźń, wyraża szacunek do koleżanek i kolegów w grupie przedszkolnej, 
 • z empatią mówi o przyjaźni bohaterów opowiadania i innych dzieci, 
 • wyraża szacunek dla zwierząt i ludzi, 
 • słucha uważnie wypowiedzi nauczyciela i dzieci, 
 • czeka na swoją kolej w wypowiadaniu się na temat, 
 • współpracuje w grupie, 
 • podejmuje decyzje,
 • oczekuje uwagi dla siebie.
W obszarze poznawczym dziecko:
 • wypowiada słowa dotyczące przyjaźni,
 • rozumie treść opowiadania,
 • słucha uważnie, ze zrozumieniem podczas czytania przez nauczyciela i słucha wypowiedzi kolegów i koleżanek, 
 • odpowiada na pytania,
 • wypowiada się na temat, 
 • wyraża ekspresje twórczą,
 • wypowiada nowe słowa,
 • nadaje znaczenia
Strategie z podstawy programowej
 • w przeważającej części strategia percepcyjno-innowacyjna
Integracja treści polonistycznych, społecznych
 • praca z tekstem, ćwiczenia językowe, mówienie, słuchanie, myślenie
Metody i formy pracy na zajęciach
 • metoda ćwiczeń – ćwiczenie słownikowe,
 • rozmowa,
 • techniki dramy: żywy obraz, poza, pantomima, rola,
 • praca z tekstem,
 • praca indywidualna, praca w grupach, praca zespołowa
Pomoce naukowe, materiały
 • tekst opowiadania: Paulette Bourgeois, Brenda Clark, Franklin zaprasza misia, Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała 1996

Integracja wiedzy

POLECAMY

 • treści językowe łączą się z treściami literackimi; treści literackie łączą się z treściami wychowawczymi

Przebieg zajęć 

 • Powitanie. 

Dzieci chodzą po sali, nauczyciel też, i witają się wzajemnie, mówiąc: Witam cię, Basiu. Witam cię, Jurku. Witam panią.

 • Ćwiczenie rozluźniające. 

Dzieci wchodzą w rolę ulubionego zwierzątka i stosując pantomimę, pokazują jego zabawę. Następnie kolejno mówią, jakie to zwierzę i co robiło w danej chwili.

 • Ćwiczenie dykcji. 

Dzieci w roli piosenkarzy, aktorów, mówców wymawiają głośno i wyraźnie wyrazy, wyrażenia, np.: 
Jestem twoim przyjacielem.
Zapraszam przyjaciela.
Wpadł na pomysł.

 • Poza. 

Dzieci przybierają pozę dziecka szczęśliwego, mamy przy pracy, taty przy pracy, przyjaciela. Ostatnia poza po ożywieniu jest omówiona.

 • Kto to jest przyjaciel? Przyjaciel to… 

Dzieci, siedząc w kręgu, wypowiadają się na ten temat.

 • Nauczyciel: Przeczytam wam opowieść. O kim? Posłuchajcie uważnie. 

Czyta dzieciom siedzącym w kręgu opowiadanie Franklin zaprasza misia, a one uważnie słuchają. Słuchając, mogą ugniatać plastelinę, masę solną, co usprawnia myślenie i ułatwia skupienie.

 • O czym jest opowiadanie? Kto w nim występuje? 

Dzieci, siedząc w kręgu, opowiadają, odpowiadają na pytania.

 • Jak zachowywali się Franklin i miś przed spotkaniem? 

Dwie grupy przygotowują informację o Franklinie, dwie następne o misiu.
Po wypo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy