Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

10 listopada 2020

NR 60 (Listopad 2020)

Franklin zaprasza misia
Czy umiemy zapraszać przyjaciół?

0 213
Grupa wiekowa
Propozycja dla dzieci pięcio–sześcioletnich
Czas: 60 minut
Cele operacyjne, doświadczenia dzieci
W obszarze fizycznym dziecko:
 • przybieranie pozy, tworzenie obrazu ze swoich ciał
W obszarze emocjonalnym dziecko:
 • rozpoznaje i nazywa emocje związane z rozmową o przyjaciołach, 
 • szanuje emocje koleżanek/ kolegów,
 • nazywa własne emocje, 
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przywiązania
W obszarze społecznym dziecko: 
 • odczuwa własną wartość, 
 • odczuwa i ma świadomość, co znaczy przyjaźń, wyraża szacunek do koleżanek/kolegów w grupie przedszkolnej, 
 • wyraża empatię podczas rozmowy o przyjaźni bohaterów opowiadania i innych dzieci, 
 • wyraża szacunek do zwierząt i ludzi, 
 • słucha uważnie wypowiedzi nauczyciela i dzieci, 
 • czeka na swoją kolej w wypowiadaniu się na temat, 
 • współpracuje w grupie, 
 • podejmuje decyzje,
 • oczekuje uwagi dla siebie
W obszarze poznawczym dziecko:
 • eksploruje znaczenie wyrazu „przyjaźń”,
 • ma świadomość treści opowiadania,
 • słucha uważnie, ze zrozumieniem, podczas czytania przez nauczyciela i słucha wypowiedzi kolegów/koleżanek, 
 • odpowiada na pytania,
 • wypowiada się na temat, 
 • pracuje twórczo,
 • poznaje nowe słowa,
 • rozwija wyobraźnię
Strategie z podstawy programowej: w przeważającej części strategia percepcyjno-innowacyjna
Integracja treści polonistycznych, społecznych:
 • praca z tekstem,
 • ćwiczenia językowe, 
 • mówienie, 
 • słuchanie, 
 • myślenie
Pomoce naukowe, materiały:
 • metoda ćwiczeń – ćwiczenie słownikowe,
 • rozmowa,
 • techniki dramy: poza, pantomima, rola,
 • praca z tekstem,
 • praca indywidualna, praca w grupach, praca zespołowa
Pomoce naukowe i materiały:
 • tekst opowiadania Paulette Bourgeois i Brendy Clark Franklin zaprasza misia, Wydawnictwo DEBIT, Bielsko-Biała 1996
Integracja wiedzy:
 • treści językowe łączą się z treściami literackimi, 
 • treści literackie łączą się z treściami wychowawczymi

 

Przebieg zajęć

 • Powitanie

Dzieci chodzą po sali, nauczycielka też, i witają się z pięcioma osobami, mówiąc: Witam cię, Basiu, witam cię, Jurku, witam panią. 

 • Ćwiczenie rozluźniające

Dzieci wchodzą w rolę ulubionego zwierzątka i stosując pantomimę, pokazują jego zabawę. Następnie kolejno mówią, jakie to zwierzę i co robiło w danej chwili.

 • Ćwiczenie dykcji 

Dzieci w roli piosenkarzy, aktorów, mówców wymawiają głośno i wyraźnie wyrazy, wyrażenia, np.: 
–     Jestem twoim przyjacielem.
–     Zapraszam przyjaciela.
–     Wpadł na pomysł.

 • Poza

Dzieci przybierają pozę dziecka szczęśliwego, mamy przy pracy, taty przy pracy, przyjaciela. Ostatnia poza po ożywieniu jest omówiona.

 • Kto to jest przyjaciel? Przyjaciel to… 

Dzieci, siedząc w kręgu, wypowiadają się na ten temat. 

 • N...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy