Aktualności

08.10.2011

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Nowe rozporządzenie MEN z 28 maja br. wraz z trzema wzorami druków (informacji o gotowosci, legitymacji przedszkolnej, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego) nakłada na dyrektora przedszkola obowiązek wydania uprawnionym dzieciom i ich rodzicom odpowiednich dokumentów.  Bardzo ważny jest wzór druku nr 70 dotyczący gotowości szkolnej, bowiem wypełniony druk należy przekazać rodzicom 5 i 6-latków do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dzieckoma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

Ważne dla przedszkoli fragmenty rozporządzenia:

§ 3.

4. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do

 

przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach

 

podstawowych oraz zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania

 

przedszkolnego wydają odpowiednio publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły

 

podstawowe.

 

5.

Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział
przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają
rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie
do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko
ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

7. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych

 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale

 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub

 

zespole wychowania przedszkolnego.

 

Uwaga:

Specjalnie dla Was postanowiliśmy stworzyć internetową bibliotekę, która umożliwi dostęp do archiwalnych numerów „Poradnika dyrektora” z 2010 oraz 2011 roku. Artykuły pogrupowaliśmy i umieściliśmy w tabelach według tematyki, której dotyczą: prawo, zarządzanie, organizacja i nadzoru pedagogiczny, finanse oraz awans zawodowy. Ułatwi to odszukanie konkretnego tytułu.

 

Mamy nadzieję, że możliwość sięgania do artykułów z poprzednich numerów pomoże w podjęciu wielu decyzji i rozwiązaniu problemów z zakresu zarządzania i kierowania przedszkolem.

 

Kliknij link: Poradnik Dyrektora Przedszkola - Biblioteka

Bank Wiedzy

zaloguj Zarejestruj się
Bezpłatne materiały do pobrania

Newsletter

Advertisement
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2009 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Advertisement