Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Dokumenty

Wyświetlone dokumenty : 1106

Współpraca z rodzicami

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców dziecka z chorobą przewlekłą

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodzica

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodzica 2

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Wniosek rodziców o przeprowadzenie badań

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodzica -10 kroków do wzmocnienia odporności u dziecka

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodzica - Moje dziecko

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców_nadwaga

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców_rozmowa

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Wskazówki do rozmowy z dzieckiem

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców-Jak wesprzeć starsze dziecko, gdy rodzi się młodsze

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców_Wiem, potrafię, rozumiem

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców - Zaproszenie na zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców - rozmowa przed wycieczką

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców. Przydatność spotkań adaptacyjnych

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców dzieci ze SPE

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców – działalność przedszkola

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodzica

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców - rozwój mowy

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców - nieprawidłowości mowy

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Mini warsztat dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Lista przyczyn wadliwej wymowy

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Relaksacja w ujęciu Emila Jaquesa Dalcroze’ a

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. Jak poznać, że moje dziecko się onanizuje?

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Test zainteresowań i szczególnej aktywności mojego dziecka

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. W oczekiwaniu na Święta

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. Wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem o Świętym Mikołaju

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. Wskazówki, jak postępować z dziećmi w przypadku różnego rodzaju lęków

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. Wskazówki żywieniowe

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Umowa między rodzicami a dzieckiem. Zasady korzystania z komputera

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Wskazówki do prawidłowego żywienia w przedszkolu

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. Zakupowe przykazania

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. Jak motywować samodzielności?

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców. Samodzielność mojego dziecka

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców_6-latek

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców. Zaproszenie na zajęcia otwarte

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodzica wskazówki do pracy z dzieckiem

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Zestaw gotowych narzędzi. Słowa, zwroty i pytania przydatne w czasie rozmowy z rodzicami

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Przykładowy schemat rozmowy

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Niewłaściwe zachowania dziecka

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców - poczucie bezpieczeństwa

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców- tiki dziecka

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców - tiki

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Mini ankieta dla nauczyciela

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców - nieśmiałość dziecka

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Stymulacja rozwoju mowy

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta ewaluacyjna

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta informacyjna o dziecku

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Spotkanie adaptacyjne

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Notka ze spotkania

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Test aktywnego słuchania

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Scenariusz spotkania z rodzicami

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców na temat stygmatyzacji

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Karta oceny adaptacji dziecka w przedszkolu

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Jak rozmawiać z rodzicem dziecka, które jest autoagresywne

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta oczekiwań rodziców wobec przedszkola

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Test wiedzy o traumie

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców – Witaminy w diecie dziecka

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem o tendencjach o przywódczych

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców – Trauma ma wielkie oczy

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ankieta dla rodziców dotycząca zajęć integracyjnych

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Ulotka dla rodziców: Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Pobierz
Współpraca z rodzicami

To, że nie mówię nie, nie znaczy, że nie chcę nic powiedzieć!

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Zajęcia integracyjne z rodzicami

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Wskazówki dla rodziców Ćwiczenia, zadania i zabawy kształtujące pamięć, uwagę i koncentrację

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Jak nauczyć dziecko dobrych manier?

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Zestaw pytań pomocniczych dla rodziców dzieci sześcioletnich

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Czy to autyzm?

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Dlaczego moje dziecko nie mówi? Czy moje dziecko ma SLI?

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Dziecko z zespołem Downa w przedszkolu- materiały informacyjne dla rodziców i nauczycieli

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Jak zachęcić dziecko do czytania- materiały informacyjne dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Materiał informacyjny dla rodziców dziecka z afazją

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Edukacja zdrowotna - materiał informacyjny dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Czy moje dziecko cierpi na alalię- materiał informacyjny dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Mamo! Tato! Chcę mieć zwierzę, co wy na to?- materiał informacyjny dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Jak pomóc dziecku z dyzartrią - materiał informacyjny dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

Bezpieczeństwo w przedszkolu materiały informacyjne dla rodziców

Pobierz
Współpraca z rodzicami

"GDY TWOJE DZIECKO MÓWI NIEPŁYNNIE" – Wskazówki dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz zdolnego przedszkolaka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji rozwoju

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan pracy zespołu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan rozwoju zawodowego

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz do monitorowania

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta pracy indywidualnej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji zajęć z dziećmi

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z organizowanych uroczystości

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji wybranych zachowań dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Protokol Rady Pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan pracy zespołowej nauczycieli

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz diagnostyczny wybranych wskaźników uzdolnień artystycznych

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji rozwoju społecznego dziecka (zachowania oczekiwane w wieku 4 lat)

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Procedura postępowania w razie wypadku na terenie przedszkola

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Przykład projektu ewaluacji

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Informacja o stanie gotowości

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Załącznik do KIPU

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta obserwacji - przykład

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji umiejętności dziecka między 2 a 3 rokiem życia

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Formularz do zapisu obserwacji

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Harmonogram działań nauczycieli

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji dziecka pod kątem zachowań ze spektrum autyzmu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Zbiorcza deklaracja

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta do samooceny potrzeb nauczyciela

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta badająca kompetencje metodyczne nauczyciela

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla nauczyciela

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Dokumentowanie wymagań_ awans zawodowy

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Opis i analiza wymagań

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Tworzenie planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem opinii psychologicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w grupie

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, dokumentowany w Księdze Protokołów

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 3-letnich „Zimowe zabawy z jeżykiem Kolczusiem”

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 4-letnich „Nasze zabawki”

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 5-letnich „Wspólna gimnastyka, radość i muzyka!”

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 6-letnich „Dużo już umiemy”

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Raport z naruszenia bezpieczeństwa

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka do realizacji podstawy programowej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego –diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 7.1.

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz zdolnego przedszkolaka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji rozwoju

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan pracy zespołu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan rozwoju zawodowego

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz do monitorowania

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta pracy indywidualnej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji zajęć z dziećmi

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Sprawozdanie z organizowanych uroczystości

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji wybranych zachowań dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Protokol Rady Pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan pracy zespołowej nauczycieli

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców dziecka z chorobą przewlekłą

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodzica

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodzica 2

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz diagnostyczny wybranych wskaźników uzdolnień artystycznych

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji rozwoju społecznego dziecka (zachowania oczekiwane w wieku 4 lat)

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Wniosek rodziców o przeprowadzenie badań

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodzica -10 kroków do wzmocnienia odporności u dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodzica - Moje dziecko

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Procedura postępowania w razie wypadku na terenie przedszkola

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców_nadwaga

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców_rozmowa

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Przykład projektu ewaluacji

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Wskazówki do rozmowy z dzieckiem

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Informacja o stanie gotowości

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców-Jak wesprzeć starsze dziecko, gdy rodzi się młodsze

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Załącznik do KIPU

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta obserwacji - przykład

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców_Wiem, potrafię, rozumiem

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji umiejętności dziecka między 2 a 3 rokiem życia

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Formularz do zapisu obserwacji

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Harmonogram działań nauczycieli

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców - Zaproszenie na zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców - rozmowa przed wycieczką

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji dziecka pod kątem zachowań ze spektrum autyzmu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Zbiorcza deklaracja

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców. Przydatność spotkań adaptacyjnych

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców dzieci ze SPE

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta do samooceny potrzeb nauczyciela

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta badająca kompetencje metodyczne nauczyciela

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan współpracy z rodzicami

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców – działalność przedszkola

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodzica

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców - rozwój mowy

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców - nieprawidłowości mowy

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Mini warsztat dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Lista przyczyn wadliwej wymowy

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Relaksacja w ujęciu Emila Jaquesa Dalcroze’ a

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla nauczyciela

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Dokumentowanie wymagań_ awans zawodowy

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Opis i analiza wymagań

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Tworzenie planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem opinii psychologicznej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. Jak poznać, że moje dziecko się onanizuje?

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Test zainteresowań i szczególnej aktywności mojego dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz analizy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w grupie

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, dokumentowany w Księdze Protokołów

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. W oczekiwaniu na Święta

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. Wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem o Świętym Mikołaju

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. Wskazówki, jak postępować z dziećmi w przypadku różnego rodzaju lęków

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. Wskazówki żywieniowe

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Umowa między rodzicami a dzieckiem. Zasady korzystania z komputera

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Wskazówki do prawidłowego żywienia w przedszkolu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. Zakupowe przykazania

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. Jak motywować samodzielności?

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców. Samodzielność mojego dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców_6-latek

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 3-letnich „Zimowe zabawy z jeżykiem Kolczusiem”

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 4-letnich „Nasze zabawki”

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 5-letnich „Wspólna gimnastyka, radość i muzyka!”

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 6-letnich „Dużo już umiemy”

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców. Zaproszenie na zajęcia otwarte

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodzica wskazówki do pracy z dzieckiem

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Zestaw gotowych narzędzi. Słowa, zwroty i pytania przydatne w czasie rozmowy z rodzicami

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Przykładowy schemat rozmowy

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Niewłaściwe zachowania dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców - poczucie bezpieczeństwa

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców- tiki dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców - tiki

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Mini ankieta dla nauczyciela

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców - nieśmiałość dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Raport z naruszenia bezpieczeństwa

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Stymulacja rozwoju mowy

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta ewaluacyjna

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta informacyjna o dziecku

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Spotkanie adaptacyjne

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Notka ze spotkania

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Test aktywnego słuchania

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Scenariusz spotkania z rodzicami

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców na temat stygmatyzacji

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Karta oceny adaptacji dziecka w przedszkolu

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Jak rozmawiać z rodzicem dziecka, które jest autoagresywne

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta oczekiwań rodziców wobec przedszkola

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka do realizacji podstawy programowej

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Test wiedzy o traumie

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców – Witaminy w diecie dziecka

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem o tendencjach o przywódczych

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców – Trauma ma wielkie oczy

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ankieta dla rodziców dotycząca zajęć integracyjnych

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego –diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 7.1.

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Ulotka dla rodziców: Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Pobierz
Raporty i sprawozdania

To, że nie mówię nie, nie znaczy, że nie chcę nic powiedzieć!

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Zajęcia integracyjne z rodzicami

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Wskazówki dla rodziców Ćwiczenia, zadania i zabawy kształtujące pamięć, uwagę i koncentrację

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Jak nauczyć dziecko dobrych manier?

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Zestaw pytań pomocniczych dla rodziców dzieci sześcioletnich

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Czy to autyzm?

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Dlaczego moje dziecko nie mówi? Czy moje dziecko ma SLI?

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Dziecko z zespołem Downa w przedszkolu- materiały informacyjne dla rodziców i nauczycieli

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Jak zachęcić dziecko do czytania- materiały informacyjne dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Materiał informacyjny dla rodziców dziecka z afazją

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Edukacja zdrowotna - materiał informacyjny dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Czy moje dziecko cierpi na alalię- materiał informacyjny dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Mamo! Tato! Chcę mieć zwierzę, co wy na to?- materiał informacyjny dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Jak pomóc dziecku z dyzartrią - materiał informacyjny dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Bezpieczeństwo w przedszkolu materiały informacyjne dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

"GDY TWOJE DZIECKO MÓWI NIEPŁYNNIE" – Wskazówki dla rodziców

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Informacja dyrektora dotycząca sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Zestawienie wyników ewaluacji wewnętrznej szkoły

Pobierz
Raporty i sprawozdania

Wnioski wynikające z analizy ewaluacyjnej

Pobierz
Regulaminy i umowy

Kontrakt

Pobierz
Regulaminy i umowy

Umowa o świadczenie usług

Pobierz
Regulaminy i umowy

Upoważnienie dla pracownika

Pobierz
Regulaminy i umowy

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka

Pobierz
Regulaminy i umowy

Uchwała Rady Pedagogicznej

Pobierz
Regulaminy i umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pobierz
Regulaminy i umowy

Wzór wniosku nauczyciela

Pobierz
Regulaminy i umowy

Procedura postępowania

Pobierz
Regulaminy i umowy

Procedura bezpieczeństwa zajęć terenowych

Pobierz
Regulaminy i umowy

Procedury postępowania w przypadku zachorowania dziecka przebywającego w przedszkolu

Pobierz
Regulaminy i umowy

Kodeks przedszkolaka

Pobierz
Regulaminy i umowy

Kontrakt

Pobierz
Regulaminy i umowy

Umowa o świadczenie usług

Pobierz
Regulaminy i umowy

Upoważnienie dla pracownika

Pobierz
Regulaminy i umowy

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka

Pobierz
Regulaminy i umowy

Uchwała Rady Pedagogicznej

Pobierz
Regulaminy i umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pobierz
Regulaminy i umowy

Wzór wniosku nauczyciela

Pobierz
Regulaminy i umowy

Procedura postępowania

Pobierz
Regulaminy i umowy

Procedura bezpieczeństwa zajęć terenowych

Pobierz
Regulaminy i umowy

Procedury postępowania w przypadku zachorowania dziecka przebywającego w przedszkolu

Pobierz
Regulaminy i umowy

Kodeks przedszkolaka

Pobierz
Regulaminy i umowy

Angaż dla pracownika niepedagogicznego bez premii regulaminowej

Pobierz
Regulaminy i umowy

Angaż dla pracownika niepedagogicznego z premią regulaminową

Pobierz
Inne dokumenty

Harmonogram zadań pp.

Pobierz
Inne dokumenty

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Pobierz
Inne dokumenty

Wniosek o wydanie orzeczenia

Pobierz
Inne dokumenty

Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna pod wpływem alkoholu

Pobierz
Inne dokumenty

Autoanaliza znajomości i przestrzegania praw dziecka – kwestionariusz dla nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Formularz analizy trudnej sytuacji

Pobierz
Inne dokumenty

Autoanaliza znajomości i przestrzegania praw dziecka

Pobierz
Inne dokumenty

Zapis w dzienniku

Pobierz
Inne dokumenty

Przykładowe zapisy w planie rozwoju zawodowego nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Normy wiekowe rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym

Pobierz
Inne dokumenty

Plan Działań Wspierających dla dzieci z rozpoznanymi symptomami dysleksji rozwojowej

Pobierz
Inne dokumenty

Symptomy ryzyka dysleksji

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacyjny zdolnego przedszkolaka

Pobierz
Inne dokumenty

Plan Działań Wspierających dla dzieci 5- i 6-letnich

Pobierz
Inne dokumenty

Praca z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

Pobierz
Inne dokumenty

Przykład planu działań wspierających

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji rozwoju społecznego dziecka

Pobierz
Inne dokumenty

Przykładowy zarys opinii o dziecku

Pobierz
Inne dokumenty

Ankieta dla rodziców – zadania statutowe

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 3-letnich „Co jest małe, a co duże?”

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 3-latka

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 4-latka

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 5-latka

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 6-latka

Pobierz
Inne dokumenty

Karta obserwacji przedszkolaka

Pobierz
Inne dokumenty

Plan Działań Wspierających

Pobierz
Inne dokumenty

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień

Pobierz
Inne dokumenty

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia. Poradnik dla nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Pierwsza pomoc w przypadku złamań. Poradnik dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego

Pobierz
Inne dokumenty

Ankieta dla nauczycieli: Czy jesteś zagrożony wypaleniem zawodowym?

Pobierz
Inne dokumenty

Informacja o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Pobierz
Inne dokumenty

Rady dla nauczycieli: Jak reagować w przypadku prób zastraszania, poniżania

Pobierz
Inne dokumenty

Prawidłowości rozwojowe związane z odżywianiem się w okresie od niemowlęctwa do końca

Pobierz
Inne dokumenty

Zestaw wskazówek, jak postępować z alergikiem w przedszkolu

Pobierz
Inne dokumenty

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zasłabnięcia i wstrząsów. Poradnik dla nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Rozpoznawanie optymalnego poziomu stresu - analiza własna

Pobierz
Inne dokumenty

Schemat rozmowy z rodzicami dziecka zdolnego

Pobierz
Inne dokumenty

Stosowania praktyki pozytywnej, autokorekcji i hiperkorekcji

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji

Pobierz
Inne dokumenty

Pierwsza pomoc dla nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Różnicowanie wzrokowe

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki do pracy z dzieckiem

Pobierz
Inne dokumenty

Sprawozdanie z realizacji PRZ

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz samokontroli

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz samooceny pracy nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji_3-latek

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji_6-latek

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji_ lateralizacja

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji_muzyka

Pobierz
Inne dokumenty

Dziecko leworęczne

Pobierz
Inne dokumenty

Zasady skutecznego zarządzania czasem pracy

Pobierz
Inne dokumenty

Jak unikać stygmatyzacji dziecka?

Pobierz
Inne dokumenty

Ćwiczenia podnoszące poczucie własnej wartości

Pobierz
Inne dokumenty

Skrypt rozmowy z rodzicami dziecka dominującego

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem o tendencjach o przywódczych

Pobierz
Inne dokumenty

Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą

Pobierz
Inne dokumenty

Lista najczęstszych zachowań i komunikatów świadczących o niskiej samoocenie

Pobierz
Inne dokumenty

Ćwiczenia do artykułu o asertwności

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki dla nauczycieli: Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Pobierz
Inne dokumenty

Skrypt rozmowy z rodzicami dziecka z problemami komunikacyjnymi

Pobierz
Inne dokumenty

Techniki wykorzystywane w komunikacji AAC

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki dla nauczycieli. Ćwiczenia, zadania i zabawy kształtujące pamięć, uwagę i koncentrację

Pobierz
Inne dokumenty

Podejmowanie decyzji

Pobierz
Inne dokumenty

Poradnik jak zachować się gdy nasz kolega wygląda i mówi inaczej? Czyli – jak odpowiadać na pytania dzieci dotyczące „Inności”?

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki dla nauczycieli i rodziców Ćwiczenia z dziećmi z wadą rozszczepową twarzoczaszki

Pobierz
Inne dokumenty

Plan współpracy między przedszkolem a szkołą podstawową

Pobierz
Inne dokumenty

Praca z dzieckiem z MPD – wskazówki dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Choroby zakaźne

Pobierz
Inne dokumenty

Domowy arkusz obserwacji gotowości szkolnej

Pobierz
Inne dokumenty

Postawy nauczyciela w przypadku trudnych zachowań

Pobierz
Inne dokumenty

Trudne zachowania dziecka w grupie

Pobierz
Inne dokumenty

Materiały informacyjne dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Motywacja

Pobierz
Inne dokumenty

Motywacja - krok drugi

Pobierz
Inne dokumenty

Czy moje dziecko ma SLI? Materiały dla rodziców

Pobierz
Inne dokumenty

Komunikacja z dzieckiem z SLI- przewodnik dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Jak nie stracić autorytetu – materiały informacyjne dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Akceptuj dyskomfort psychiczny- ćwiczenia, jak radzić sobie z porażką

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego- diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 9.1

Pobierz
Inne dokumenty

Jak skutecznie radzić sobie ze stresem- ćwiczenia dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego- diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 9.2

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego- diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 9.3.

Pobierz
Inne dokumenty

Dziecko z dyzartrią w przedszkolu - zestaw ćwiczeń

Pobierz
Inne dokumenty

Bezpieczeństwo w przedszkolu materiały informacyjne dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

"NERWICE MOWY – JAK WSPIERAĆ TERAPIĘ W PRZEDSZKOLU" Materiał informacyjny dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

"ARKUSZ OBSERWACJI ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO" - diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 10.1

Pobierz
Inne dokumenty

"ARKUSZ PRACY NAD EMOCJAMI"

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 10.3

Pobierz
Inne dokumenty

Informacje dla rodziców dzieci z niedosłuchem

Pobierz
Inne dokumenty

Harmonogram zadań pp.

Pobierz
Inne dokumenty

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Pobierz
Inne dokumenty

Wniosek o wydanie orzeczenia

Pobierz
Inne dokumenty

Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna pod wpływem alkoholu

Pobierz
Inne dokumenty

Autoanaliza znajomości i przestrzegania praw dziecka – kwestionariusz dla nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Formularz analizy trudnej sytuacji

Pobierz
Inne dokumenty

Autoanaliza znajomości i przestrzegania praw dziecka

Pobierz
Inne dokumenty

Zapis w dzienniku

Pobierz
Inne dokumenty

Przykładowe zapisy w planie rozwoju zawodowego nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Normy wiekowe rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym

Pobierz
Inne dokumenty

Plan Działań Wspierających dla dzieci z rozpoznanymi symptomami dysleksji rozwojowej

Pobierz
Inne dokumenty

Symptomy ryzyka dysleksji

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacyjny zdolnego przedszkolaka

Pobierz
Inne dokumenty

Plan Działań Wspierających dla dzieci 5- i 6-letnich

Pobierz
Inne dokumenty

Praca z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

Pobierz
Inne dokumenty

Przykład planu działań wspierających

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji rozwoju społecznego dziecka

Pobierz
Inne dokumenty

Przykładowy zarys opinii o dziecku

Pobierz
Inne dokumenty

Ankieta dla rodziców – zadania statutowe

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji do scenariusza dla dzieci 3-letnich „Co jest małe, a co duże?”

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 3-latka

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 4-latka

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 5-latka

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 6-latka

Pobierz
Inne dokumenty

Karta obserwacji przedszkolaka

Pobierz
Inne dokumenty

Plan Działań Wspierających

Pobierz
Inne dokumenty

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień

Pobierz
Inne dokumenty

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia. Poradnik dla nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Pierwsza pomoc w przypadku złamań. Poradnik dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego

Pobierz
Inne dokumenty

Ankieta dla nauczycieli: Czy jesteś zagrożony wypaleniem zawodowym?

Pobierz
Inne dokumenty

Informacja o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Pobierz
Inne dokumenty

Rady dla nauczycieli: Jak reagować w przypadku prób zastraszania, poniżania

Pobierz
Inne dokumenty

Prawidłowości rozwojowe związane z odżywianiem się w okresie od niemowlęctwa do końca

Pobierz
Inne dokumenty

Zestaw wskazówek, jak postępować z alergikiem w przedszkolu

Pobierz
Inne dokumenty

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zasłabnięcia i wstrząsów. Poradnik dla nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Rozpoznawanie optymalnego poziomu stresu - analiza własna

Pobierz
Inne dokumenty

Schemat rozmowy z rodzicami dziecka zdolnego

Pobierz
Inne dokumenty

Stosowania praktyki pozytywnej, autokorekcji i hiperkorekcji

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji

Pobierz
Inne dokumenty

Pierwsza pomoc dla nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Różnicowanie wzrokowe

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki do pracy z dzieckiem

Pobierz
Inne dokumenty

Sprawozdanie z realizacji PRZ

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz samokontroli

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz samooceny pracy nauczyciela

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji_3-latek

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji_6-latek

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji_ lateralizacja

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji_muzyka

Pobierz
Inne dokumenty

Dziecko leworęczne

Pobierz
Inne dokumenty

Zasady skutecznego zarządzania czasem pracy

Pobierz
Inne dokumenty

Jak unikać stygmatyzacji dziecka?

Pobierz
Inne dokumenty

Ćwiczenia podnoszące poczucie własnej wartości

Pobierz
Inne dokumenty

Skrypt rozmowy z rodzicami dziecka dominującego

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem o tendencjach o przywódczych

Pobierz
Inne dokumenty

Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą

Pobierz
Inne dokumenty

Lista najczęstszych zachowań i komunikatów świadczących o niskiej samoocenie

Pobierz
Inne dokumenty

Ćwiczenia do artykułu o asertwności

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki dla nauczycieli: Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Pobierz
Inne dokumenty

Skrypt rozmowy z rodzicami dziecka z problemami komunikacyjnymi

Pobierz
Inne dokumenty

Techniki wykorzystywane w komunikacji AAC

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki dla nauczycieli. Ćwiczenia, zadania i zabawy kształtujące pamięć, uwagę i koncentrację

Pobierz
Inne dokumenty

Podejmowanie decyzji

Pobierz
Inne dokumenty

Poradnik jak zachować się gdy nasz kolega wygląda i mówi inaczej? Czyli – jak odpowiadać na pytania dzieci dotyczące „Inności”?

Pobierz
Inne dokumenty

Wskazówki dla nauczycieli i rodziców Ćwiczenia z dziećmi z wadą rozszczepową twarzoczaszki

Pobierz
Inne dokumenty

Plan współpracy między przedszkolem a szkołą podstawową

Pobierz
Inne dokumenty

Praca z dzieckiem z MPD – wskazówki dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Choroby zakaźne

Pobierz
Inne dokumenty

Domowy arkusz obserwacji gotowości szkolnej

Pobierz
Inne dokumenty

Postawy nauczyciela w przypadku trudnych zachowań

Pobierz
Inne dokumenty

Trudne zachowania dziecka w grupie

Pobierz
Inne dokumenty

Materiały informacyjne dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Motywacja

Pobierz
Inne dokumenty

Motywacja - krok drugi

Pobierz
Inne dokumenty

Czy moje dziecko ma SLI? Materiały dla rodziców

Pobierz
Inne dokumenty

Komunikacja z dzieckiem z SLI- przewodnik dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Jak nie stracić autorytetu – materiały informacyjne dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Akceptuj dyskomfort psychiczny- ćwiczenia, jak radzić sobie z porażką

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego- diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 9.1

Pobierz
Inne dokumenty

Jak skutecznie radzić sobie ze stresem- ćwiczenia dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego- diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 9.2

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego- diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 9.3.

Pobierz
Inne dokumenty

Dziecko z dyzartrią w przedszkolu - zestaw ćwiczeń

Pobierz
Inne dokumenty

Bezpieczeństwo w przedszkolu materiały informacyjne dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

"NERWICE MOWY – JAK WSPIERAĆ TERAPIĘ W PRZEDSZKOLU" Materiał informacyjny dla nauczycieli

Pobierz
Inne dokumenty

"ARKUSZ OBSERWACJI ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO" - diagnoza umiejętności określonej w podstawie programowej – punkt 10.1

Pobierz
Inne dokumenty

"ARKUSZ PRACY NAD EMOCJAMI"

Pobierz
Inne dokumenty

Arkusz obserwacji 10.3

Pobierz
Inne dokumenty

Informacje dla rodziców dzieci z niedosłuchem

Pobierz
Inne dokumenty

Przykład programu wspomagania rozwoju dziecka

Pobierz
Inne dokumenty

Wspomaganie dziecka do osiągnięcia dojrzałosci szkolnej- zbiór metod

Pobierz
Inne dokumenty

Podejmowanie niepopularnych decyzji – narzędzia do nauki tej umiejętności

Podejmowanie niepopularnych decyzji – narzędzia do nauki tej umiejętności
Pobierz
Scenariusze

Scenariusz uroczystości - Dzień Pluszowego Misia

Pobierz
Scenariusze

Dbam o porządek

Pobierz
Scenariusze

Pierwszy Dzień Wiosny

Pobierz
Scenariusze

Pożegnanie zimy

Pobierz
Scenariusze

Wesoły pajacyk

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz uroczystości-Pomocnicy św. Mikołaja

Pobierz
Scenariusze

Tworzymy Jesiennego Liściostworka

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

Pobierz
Scenariusze

Zimowe choinki

Pobierz
Scenariusze

Bal przebierańców

Pobierz
Scenariusze

Walentynki w przedszkolu scenariusz

Pobierz
Scenariusze

Zaburzenia orientacji przestrzennej

Pobierz
Scenariusze

Zimowe ubrania Klary

Pobierz
Scenariusze

Kolorowa zagadka

Pobierz
Scenariusze

Dzień Sobowtóra

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji Świąt Wielkanocnych

Pobierz
Scenariusze

Wiosenny bukiet

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć na temat praw zwierząt

Pobierz
Scenariusze

Gra w opaski

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Matki

Pobierz
Scenariusze

Prezent dla mamy

Pobierz
Scenariusze

Z przedszkolakami o prawach dziecka

Pobierz
Scenariusze

Dzień Ojca w przedszkolu

Pobierz
Scenariusze

Liczymy

Pobierz
Scenariusze

Idziemy na pocztę

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz uroczystości - Poznajmy swoje przedszkole

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji „Święta Drzewa”

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Ochrony Zwierząt

Pobierz
Scenariusze

Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji językowej

Pobierz
Scenariusze

Pisanki – malowanki

Pobierz
Scenariusze

Wesołe miasteczko

Pobierz
Scenariusze

Kosmiczna wyprawa

Pobierz
Scenariusze

„Witamy w teatrze!”. Scenariusz zajęć dla najstarszej grupy wiekowej

Pobierz
Scenariusze

Bal przebierańców w przedszkolu

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz dnia babci

Pobierz
Scenariusze

„Kłamstwu mówimy nie!”. Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dla 6-latków

Pobierz
Scenariusze

Idziemy na pocztę. Scenariusz zajęć dla najstarszej grupy wiekowej

Pobierz
Scenariusze

Dzień Kota. Scenariusz zabawy

Pobierz
Scenariusze

Wpływ reklamy na dzieci. Scenariusz spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców

Pobierz
Scenariusze

Umiejętność 12.3. Scenariusz zajęć dla dzieci 30-letnich

Pobierz
Scenariusze

Umiejętność 12.3 Scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich

Pobierz
Scenariusze

Pierwszy dzień wiosny przedszkolaka

Pobierz
Scenariusze

Witamy w teatrze! Scenariusz zajęć dla najstarszej grupy wiekowej

Pobierz
Scenariusze

Woda to życie. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 46 lat

Pobierz
Scenariusze

Kobieta i mężczyzna. Zajęcia dla dzieci w starszym wieku przedszkolnym

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dla 3-latków

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dla 3 latków 2

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dla 4 latków

Pobierz
Scenariusze

Z przedszkolakami o prawach dziecka

Pobierz
Scenariusze

Światowy dzień wiatru

Pobierz
Scenariusze

Dzień Mamy

Pobierz
Scenariusze

Pierwszy dzień w przedszkolu

Pobierz
Scenariusze

Dzień Mleka

Pobierz
Scenariusze

Dzień Psa

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji „Święta Drzewa”

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zabawy integrującej grupę dla dzieci młodszych

Pobierz
Scenariusze

Zabawy integrujące grupę - dla dzieci starszych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zabaw integracyjnych dla dzieci starszych

Pobierz
Scenariusze

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zabaw integracyjnych dla dzieci młodszych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć logorytmicznych „Zwierzątka w lesie” dl grupy 4-latków

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz cyklu zabaw terenowych. „Wieje jesienny wiatr”

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć logarytmicznych dla grupy trzy i pięciolatków

Pobierz
Scenariusze

Scenariusze zabaw eliminujących zachowania o charakterze negatywnym – wykluczenie, przedrzeźnianie, wyśmiewanie

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć – Październik miesiącem ochrony zwierząt

Pobierz
Scenariusze

Wizyta w Wrożbokraju scenariusz zabawy andrzejkowej

Pobierz
Scenariusze

Pomocnicy św. Mikołaja

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć logopedycznych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z zakresu komunikacji społecznej dla najstarszej grupy

Pobierz
Scenariusze

Jak rozmawiać z dziećmi o prezentach

Pobierz
Scenariusze

Rozwijanie umiejętności w praktyce

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz rozmowy z dziećmi na temat dlaczego warto chodzić do teatru?

Pobierz
Scenariusze

Widzę, słyszę, uważam, pamiętam! Scenariusz zajęć poprawiających pamięć, koncentrację i skupienie uwagi

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zespołowej formy pracy

Pobierz
Scenariusze

Zabawa z rekwizytami

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć – ćwiczymy orientację przestrzenną

Pobierz
Scenariusze

Zajęcia oparte na założeniach mobilnej rekreacji muzycznej

Pobierz
Scenariusze

Bielszy odcień bieli – scenariusz zajęć rozwijających wrażliwość plastyczną

Pobierz
Scenariusze

Dziecko ze spektrum autyzmu

Pobierz
Scenariusze

Cztery pory roku – świat wokół nas – scenariusz

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć kształtujących wrażliwość na dźwięk i ruch

Pobierz
Scenariusze

Nasze ulubione bajki – scenariusz zajęć integracyjnych z rodzicami

Pobierz
Scenariusze

Wielkanocny koszyk

Pobierz
Scenariusze

Wycieczka do biblioteki- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Autorytety w życiu dzieci- scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pobierz
Scenariusze

Projekt Drzewo- scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów

Pobierz
Scenariusze

Eksperymenty z jajkami- scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć relaksacyjnych

Pobierz
Scenariusze

Mądra rodzina o witaminach nie zapomina- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Szumiąca kraina- scenariusz zajęć logopedycznych z rodzicami

Pobierz
Scenariusze

Sportowe harce na zielonej łące – scenariusz zajęć ruchowy

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć ruchowych z wykorzystaniem gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

Pobierz
Scenariusze

Kupujemy ubranka- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Robimy zakupy- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Pies przyjacielem człowieka- scenariusz zajęć dydaktycznych

Pobierz
Scenariusze

Nordic Walking dla przedszkolaka - scenariusz zajęć w terenie

Pobierz
Scenariusze

Nordic Walking przedszkolaka - scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców

Pobierz
Scenariusze

Potrafię to zrobić sam - scenariusz zajęć wspierających budowanie poczucia własnej wartości

Pobierz
Scenariusze

Co służy do czego i kiedy powiedzieć "Smacznego" - scenariusz zajęć zachęcających do samodzielnego jedzenia

Pobierz
Scenariusze

Co pewna kucharka włożyła do garnka - scenariusz zajęć zachęcających dzieci do samodzielnego jedzenia

Pobierz
Scenariusze

"PEŁNIMY DYŻURY” SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI STARSZYCH"

Pobierz
Scenariusze

"KAŻDY Z NAS WIE, JAK I CZYM SIĘ JE SCENARIUSZ DLA DZIECI TRZYLETNICH"

Pobierz
Scenariusze

"KAŻDY KIEDYŚ BYŁ MALUSZKIEM” ZAJĘCIA INTEGRUJĄCE GRUPY DZIECI STARSZYCH I MŁODSZYCH

Pobierz
Scenariusze

"SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 4-LETNICH TEMAT ZAJĘCIA: JESTEM SAMODZIELNY"

Pobierz
Scenariusze

"JESIENNE ZABAWY KRASNOLUDKÓW SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W GRUPIE MIESZANEJ WIEKOWO"

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć kształtujących pojęcia geometryczne

Pobierz
Scenariusze

Wyjątkowa choinka - Scenariusz świąteczny dla dzieci młodszych

Pobierz
Scenariusze

Wyjątkowa choinka - Scenariusz świąteczny dla dzieci młodszych

Pobierz
Scenariusze

Pyszności na wigilijnym stole - Scenariusz świąteczny dla dzieci starszych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz uroczystości - Dzień Pluszowego Misia

Pobierz
Scenariusze

Dbam o porządek

Pobierz
Scenariusze

Pierwszy Dzień Wiosny

Pobierz
Scenariusze

Pożegnanie zimy

Pobierz
Scenariusze

Wesoły pajacyk

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz uroczystości-Pomocnicy św. Mikołaja

Pobierz
Scenariusze

Tworzymy Jesiennego Liściostworka

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

Pobierz
Scenariusze

Zimowe choinki

Pobierz
Scenariusze

Bal przebierańców

Pobierz
Scenariusze

Walentynki w przedszkolu scenariusz

Pobierz
Scenariusze

Zaburzenia orientacji przestrzennej

Pobierz
Scenariusze

Zimowe ubrania Klary

Pobierz
Scenariusze

Kolorowa zagadka

Pobierz
Scenariusze

Dzień Sobowtóra

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji Świąt Wielkanocnych

Pobierz
Scenariusze

Wiosenny bukiet

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć na temat praw zwierząt

Pobierz
Scenariusze

Gra w opaski

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Matki

Pobierz
Scenariusze

Prezent dla mamy

Pobierz
Scenariusze

Z przedszkolakami o prawach dziecka

Pobierz
Scenariusze

Dzień Ojca w przedszkolu

Pobierz
Scenariusze

Liczymy

Pobierz
Scenariusze

Idziemy na pocztę

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz uroczystości - Poznajmy swoje przedszkole

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji „Święta Drzewa”

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Ochrony Zwierząt

Pobierz
Scenariusze

Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji językowej

Pobierz
Scenariusze

Pisanki – malowanki

Pobierz
Scenariusze

Wesołe miasteczko

Pobierz
Scenariusze

Kosmiczna wyprawa

Pobierz
Scenariusze

„Witamy w teatrze!”. Scenariusz zajęć dla najstarszej grupy wiekowej

Pobierz
Scenariusze

Bal przebierańców w przedszkolu

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz dnia babci

Pobierz
Scenariusze

„Kłamstwu mówimy nie!”. Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dla 6-latków

Pobierz
Scenariusze

Idziemy na pocztę. Scenariusz zajęć dla najstarszej grupy wiekowej

Pobierz
Scenariusze

Dzień Kota. Scenariusz zabawy

Pobierz
Scenariusze

Wpływ reklamy na dzieci. Scenariusz spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców

Pobierz
Scenariusze

Umiejętność 12.3. Scenariusz zajęć dla dzieci 30-letnich

Pobierz
Scenariusze

Umiejętność 12.3 Scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich

Pobierz
Scenariusze

Pierwszy dzień wiosny przedszkolaka

Pobierz
Scenariusze

Witamy w teatrze! Scenariusz zajęć dla najstarszej grupy wiekowej

Pobierz
Scenariusze

Woda to życie. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 46 lat

Pobierz
Scenariusze

Kobieta i mężczyzna. Zajęcia dla dzieci w starszym wieku przedszkolnym

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dla 3-latków

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dla 3 latków 2

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dla 4 latków

Pobierz
Scenariusze

Z przedszkolakami o prawach dziecka

Pobierz
Scenariusze

Światowy dzień wiatru

Pobierz
Scenariusze

Dzień Mamy

Pobierz
Scenariusze

Pierwszy dzień w przedszkolu

Pobierz
Scenariusze

Dzień Mleka

Pobierz
Scenariusze

Dzień Psa

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z okazji „Święta Drzewa”

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zabawy integrującej grupę dla dzieci młodszych

Pobierz
Scenariusze

Zabawy integrujące grupę - dla dzieci starszych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zabaw integracyjnych dla dzieci starszych

Pobierz
Scenariusze

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zabaw integracyjnych dla dzieci młodszych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć logorytmicznych „Zwierzątka w lesie” dl grupy 4-latków

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz cyklu zabaw terenowych. „Wieje jesienny wiatr”

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć logarytmicznych dla grupy trzy i pięciolatków

Pobierz
Scenariusze

Scenariusze zabaw eliminujących zachowania o charakterze negatywnym – wykluczenie, przedrzeźnianie, wyśmiewanie

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć – Październik miesiącem ochrony zwierząt

Pobierz
Scenariusze

Wizyta w Wrożbokraju scenariusz zabawy andrzejkowej

Pobierz
Scenariusze

Pomocnicy św. Mikołaja

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć logopedycznych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z zakresu komunikacji społecznej dla najstarszej grupy

Pobierz
Scenariusze

Jak rozmawiać z dziećmi o prezentach

Pobierz
Scenariusze

Rozwijanie umiejętności w praktyce

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz rozmowy z dziećmi na temat dlaczego warto chodzić do teatru?

Pobierz
Scenariusze

Widzę, słyszę, uważam, pamiętam! Scenariusz zajęć poprawiających pamięć, koncentrację i skupienie uwagi

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zespołowej formy pracy

Pobierz
Scenariusze

Zabawa z rekwizytami

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć – ćwiczymy orientację przestrzenną

Pobierz
Scenariusze

Zajęcia oparte na założeniach mobilnej rekreacji muzycznej

Pobierz
Scenariusze

Bielszy odcień bieli – scenariusz zajęć rozwijających wrażliwość plastyczną

Pobierz
Scenariusze

Dziecko ze spektrum autyzmu

Pobierz
Scenariusze

Cztery pory roku – świat wokół nas – scenariusz

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć kształtujących wrażliwość na dźwięk i ruch

Pobierz
Scenariusze

Nasze ulubione bajki – scenariusz zajęć integracyjnych z rodzicami

Pobierz
Scenariusze

Wielkanocny koszyk

Pobierz
Scenariusze

Wycieczka do biblioteki- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Autorytety w życiu dzieci- scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pobierz
Scenariusze

Projekt Drzewo- scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów

Pobierz
Scenariusze

Eksperymenty z jajkami- scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć relaksacyjnych

Pobierz
Scenariusze

Mądra rodzina o witaminach nie zapomina- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Szumiąca kraina- scenariusz zajęć logopedycznych z rodzicami

Pobierz
Scenariusze

Sportowe harce na zielonej łące – scenariusz zajęć ruchowy

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć ruchowych z wykorzystaniem gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

Pobierz
Scenariusze

Kupujemy ubranka- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Robimy zakupy- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Pies przyjacielem człowieka- scenariusz zajęć dydaktycznych

Pobierz
Scenariusze

Nordic Walking dla przedszkolaka - scenariusz zajęć w terenie

Pobierz
Scenariusze

Nordic Walking przedszkolaka - scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców

Pobierz
Scenariusze

Potrafię to zrobić sam - scenariusz zajęć wspierających budowanie poczucia własnej wartości

Pobierz
Scenariusze

Co służy do czego i kiedy powiedzieć "Smacznego" - scenariusz zajęć zachęcających do samodzielnego jedzenia

Pobierz
Scenariusze

Co pewna kucharka włożyła do garnka - scenariusz zajęć zachęcających dzieci do samodzielnego jedzenia

Pobierz
Scenariusze

"PEŁNIMY DYŻURY” SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI STARSZYCH"

Pobierz
Scenariusze

"KAŻDY Z NAS WIE, JAK I CZYM SIĘ JE SCENARIUSZ DLA DZIECI TRZYLETNICH"

Pobierz
Scenariusze

"KAŻDY KIEDYŚ BYŁ MALUSZKIEM” ZAJĘCIA INTEGRUJĄCE GRUPY DZIECI STARSZYCH I MŁODSZYCH

Pobierz
Scenariusze

"SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 4-LETNICH TEMAT ZAJĘCIA: JESTEM SAMODZIELNY"

Pobierz
Scenariusze

"JESIENNE ZABAWY KRASNOLUDKÓW SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W GRUPIE MIESZANEJ WIEKOWO"

Pobierz
Scenariusze

Scenariusz zajęć kształtujących pojęcia geometryczne

Pobierz
Scenariusze

Wyjątkowa choinka - Scenariusz świąteczny dla dzieci młodszych

Pobierz
Scenariusze

Wyjątkowa choinka - Scenariusz świąteczny dla dzieci młodszych

Pobierz
Scenariusze

Pyszności na wigilijnym stole - Scenariusz świąteczny dla dzieci starszych

Pobierz
Scenariusze

Kodeks starszaka - scenariusz

Pobierz
Scenariusze

Lubimy się i przyjaźnimy- scenariusz zajęć

Pobierz
Scenariusze

Przygoda na plaży

Pobierz
Scenariusze

What’s for dinner?

Pobierz
Scenariusze

On the street

Pobierz
Scenariusze

What can we do in the afternoon?

Pobierz
Scenariusze

Animals are our friends

Pobierz
Scenariusze

In my schoolbag

Pobierz
Scenariusze

Rain, rain, go away

Pobierz
Scenariusze

Everyday routines

Pobierz
Scenariusze

Going to sleep

Pobierz
Scenariusze

It's breakfast time

Pobierz
Scenariusze

Weather conditions

Pobierz
Scenariusze

Good morning to you

Pobierz
Scenariusze

In the kitchen

Pobierz
Scenariusze

Toys

Pobierz
Scenariusze

Viva Carnival

Pobierz
Scenariusze

Weather and colours

Pobierz
Scenariusze

Yummy yummy in my tummy

Pobierz
Scenariusze

Australijskie zwierzęta

Pobierz
Scenariusze

Czerwony autobus

Pobierz
Scenariusze

Części mojego ciała cz.1

Pobierz
Scenariusze

Części mojego ciała cz.2

Pobierz
Scenariusze

Indiańskie zabawy

Pobierz
Scenariusze

Najmniejszy kontynent świata

Pobierz
Scenariusze

Statua wolności

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy ruchowe

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy przygotowujace do nauki pisania

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zagadka rysunkowa

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zajęcia uspołeczniające

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia przygotujące do nauki pisania

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

I Ty możesz być rysownikiem

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Impreza przedszkolna

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Pobudzenie płynności ideacyjnej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zakupy

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia usprawniające

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

I Ty możesz być rysownikiem

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ozdoby choinkowe

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rozwijanie precyzji ruchów ręki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia uruchamiające i stymulujące myślenie twórcze

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy z dziećmi o zaburzonej komunikacji

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy relaksująco-wyciszające

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rysujemy oburącz

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla nowych przedszkolaków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia i zabawy przeciwko agresji

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy uwrażliwiające na dotyk

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla dzieci

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji sensoryczno-motorycznej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Pomysły na zabawy

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gra logiczna

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji 2

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy logopedyczne 1

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy uprawniające słuch fonematyczny

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Przykłady zabaw dla dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

12.04. Dzień Czekolady

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

11 kwietnia Dzień Radia

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Leśnika

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Potrafię!

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla pięciolatka

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla trzylatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla czterolatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla sześciolatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia metodą Carla Orffa

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Twórcze zabawy dla przedszkolaków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw redukujących dziecięce lęki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw - zimowa olimpiada

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień dinozaura. Zestaw zabaw do przeprowadzenia z dziećmi

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Poczty Polskiej. Zestaw zabaw dla przedszkolaków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Test – zabawa dla dziecka i rodzica

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Sklep „Wszystko w Jednym Miejscu”. Zabawa twórcza dla dziecka i rodzica

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy wspierające naukę samodzielności

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Planowanie i organizacja zabaw prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Kłamstwo - nie, fantazja - tak. Zabawy dla dzieci w wieku 4-5 lat pomagające odróżnić

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw dla 3-latków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw dla 4-latków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Prima Aprillis – uważaj, bo się pomylisz!

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Pierwszy Dzień Wiosny. Zestaw zabaw dla przedszkolaków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Czego brakuje na targu?

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

8 maja Dzień Bibliotekarza

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień flagi – propozycje zajęć

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

4 maja Dzień Strażaka

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

26 maja Dzień Matki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Matki 26 maja

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Wiatru 15 czerwca

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Przyjaciela 9 czerwca

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy dla pięciolatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy dla trzylatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy integracyjne

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień przyjaciela_ zestaw zabaw

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień sportu_ zabawy

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

21 czerwca Pierwszy dzień lata

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

23 czerwca Dzień Ojca

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

4 lipca Dzień Mleka

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

1 lipca Dzień Psa

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy rytmiczno-muzyczne w przedszkolu

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy oddechowe i relaksacyjne

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw ćwiczeń - lateralizacja

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia plastyczne rozwijające kreatywność do realizacji jesienią

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw wspomagających dziecko w poznaniu własnych emocji

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Poznaj świat przez zabawę – eksperymenty naukowe

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw ćwiczeń dla dzieci sprzyjający budowaniu pozytywnego stosunku do samego siebie

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Scenariusze zabaw mających na celu eliminację w grupie zachowań o charakterze agresywnym

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Mali odkrywcy bawią się i uczą w terenie

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia dla dzieci z problemami w porozumiewaniu się

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Propozycje zabaw rozwijających świadomość emocjonalną przedszkolaka

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Propozycje zabaw wspierających rozwój emocjonalny

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia do pracy z dziećmi z wadą rozszczepową twarzoczaszki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy kreatywne rozwijające twórcze myślenie

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rozwój koncentracji przez zabawę – propozycje zabaw dla starszych grup przedszkolnych. Zabawy rytmiczno-taneczne

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Orientacja przestrzenna – propozycje ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rozwiązywanie problemów – ćwiczenia

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia usprawniające komunikację

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rysowanki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zbieramy grzyby - gra dydaktyczna

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

"JAK JÓZIO ŁAKOMCZUSZEK SZYBKO NAPEŁNIŁ BRZUSZEK…” – OPOWIADANIE

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Karta pracy - Aniolek

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy ruchowe

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy przygotowujace do nauki pisania

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zagadka rysunkowa

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zajęcia uspołeczniające

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia przygotujące do nauki pisania

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

I Ty możesz być rysownikiem

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Impreza przedszkolna

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Pobudzenie płynności ideacyjnej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zakupy

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia usprawniające

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

I Ty możesz być rysownikiem

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ozdoby choinkowe

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rozwijanie precyzji ruchów ręki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia uruchamiające i stymulujące myślenie twórcze

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy z dziećmi o zaburzonej komunikacji

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy relaksująco-wyciszające

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rysujemy oburącz

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla nowych przedszkolaków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia i zabawy przeciwko agresji

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy uwrażliwiające na dotyk

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla dzieci

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji sensoryczno-motorycznej

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Pomysły na zabawy

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gra logiczna

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenie koordynacji 2

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy logopedyczne 1

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy uprawniające słuch fonematyczny

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Przykłady zabaw dla dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

12.04. Dzień Czekolady

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

11 kwietnia Dzień Radia

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Leśnika

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Potrafię!

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla pięciolatka

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla trzylatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla czterolatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy dla sześciolatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia metodą Carla Orffa

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Twórcze zabawy dla przedszkolaków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw redukujących dziecięce lęki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw - zimowa olimpiada

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień dinozaura. Zestaw zabaw do przeprowadzenia z dziećmi

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Poczty Polskiej. Zestaw zabaw dla przedszkolaków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Test – zabawa dla dziecka i rodzica

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Sklep „Wszystko w Jednym Miejscu”. Zabawa twórcza dla dziecka i rodzica

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy wspierające naukę samodzielności

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Planowanie i organizacja zabaw prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Kłamstwo - nie, fantazja - tak. Zabawy dla dzieci w wieku 4-5 lat pomagające odróżnić

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw dla 3-latków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw dla 4-latków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Prima Aprillis – uważaj, bo się pomylisz!

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Pierwszy Dzień Wiosny. Zestaw zabaw dla przedszkolaków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Czego brakuje na targu?

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

8 maja Dzień Bibliotekarza

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień flagi – propozycje zajęć

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

4 maja Dzień Strażaka

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

26 maja Dzień Matki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Matki 26 maja

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Wiatru 15 czerwca

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień Przyjaciela 9 czerwca

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy dla pięciolatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Gry i zabawy dla trzylatków

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy integracyjne

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień przyjaciela_ zestaw zabaw

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Dzień sportu_ zabawy

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

21 czerwca Pierwszy dzień lata

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

23 czerwca Dzień Ojca

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

4 lipca Dzień Mleka

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

1 lipca Dzień Psa

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy rytmiczno-muzyczne w przedszkolu

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy oddechowe i relaksacyjne

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw ćwiczeń - lateralizacja

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia plastyczne rozwijające kreatywność do realizacji jesienią

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw zabaw wspomagających dziecko w poznaniu własnych emocji

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Poznaj świat przez zabawę – eksperymenty naukowe

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zestaw ćwiczeń dla dzieci sprzyjający budowaniu pozytywnego stosunku do samego siebie

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Scenariusze zabaw mających na celu eliminację w grupie zachowań o charakterze agresywnym

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Mali odkrywcy bawią się i uczą w terenie

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia dla dzieci z problemami w porozumiewaniu się

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Propozycje zabaw rozwijających świadomość emocjonalną przedszkolaka

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Propozycje zabaw wspierających rozwój emocjonalny

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia do pracy z dziećmi z wadą rozszczepową twarzoczaszki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zabawy kreatywne rozwijające twórcze myślenie

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rozwój koncentracji przez zabawę – propozycje zabaw dla starszych grup przedszkolnych. Zabawy rytmiczno-taneczne

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Orientacja przestrzenna – propozycje ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rozwiązywanie problemów – ćwiczenia

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Ćwiczenia usprawniające komunikację

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Rysowanki

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Zbieramy grzyby - gra dydaktyczna

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

"JAK JÓZIO ŁAKOMCZUSZEK SZYBKO NAPEŁNIŁ BRZUSZEK…” – OPOWIADANIE

Pobierz
Zabawy i ćwiczenia

Karta pracy - Aniolek

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Jesień

Pobierz
Nauka języka angielskiego

17 marca to dzień św. Patryka

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Mikołajki

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Zabawy na śniegu

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Walentynki

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Święta Wielkanocne

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Łąka

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Dzień matki

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Wakacje

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Wspólnie bawimy się i uczymy! Nauka języka angielskiego

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Twarze dzieci

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Jesień

Pobierz
Nauka języka angielskiego

17 marca to dzień św. Patryka

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Mikołajki

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Zabawy na śniegu

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Walentynki

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Święta Wielkanocne

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Łąka

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Dzień matki

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Wakacje

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Wspólnie bawimy się i uczymy! Nauka języka angielskiego

Pobierz
Nauka języka angielskiego

Twarze dzieci

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Dzienniczek-porządniczek

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Przykladowy plan wycieczki

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karta pracy 4-latka - Zabawa rymami

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zwiastuny wiosny

Pobierz
Inne materiały do zajęć

„W marcu jak w garncu”

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zabawy w parku

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Marcowa pogoda: raz słońce, raz woda!

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Wyścigi w parku

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Kiermasz Bożonarodzeniowy w przedszkolu

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zadania z zakresu glottodydaktyki dla poszczególnych grup wiekowych

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karta pracy - Bombka na Boże Narodzenie

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karta pracy - Zimowe choinki

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karta pracy - Zimowe zabawy na śniegu

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Bajka psychoterapeutyczna „Szara książeczka”

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Bajka relaksacyjna „Chmurka"

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karta pracy. Bombka dla św. Mikołaja

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zajęcia biblioterapeutyczne

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Przykłady ćwiczeń

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karty pracy - Owady

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karty pracy - Owady 2

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karty pracy - Samochody

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karty pracy - Zabawy

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Opowiadanie „Mamo, tato, ja chcę zwierzątko”

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Wyznaczanie priorytetów metodą 6 kroków

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Wyznaczanie priorytetów metodą 6 kroków

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Usprawnianie motoryki małej

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zabawa plastyczna Mój Dom

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Labirynt

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Numery alarmowe

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Który tulipan jest większy?

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Sygnalizator

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Sygnalizator 2

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Znak drogowy

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Znak drogowy nr 2

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Droga

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Rower

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Kask

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Światowy Dzień Wiatru

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Kotek

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Maska wilka

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zgadnij co kryje rysunek?

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Tabliczka ostrzegawcza

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Żółwik

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Rebus obrazkowy

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Arkusz obserwacji_4-latek

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Śpiewać każdy może

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zasady zachowania się w teatrze i kinie

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Program własny „Zanim pójdę do szkoły”

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Program własny zajęć literacko-artystycznych

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Sposoby kształtowania prawidłowego systemu zachowania

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Inspirujące książki dla dzieci młodszych

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Inspirujące książki dla dzieci starszych

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Sposób na gniewnego przedszkolaka

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Głowa pełna pomysłów - Ćwiczenia roziwjające kreatywność

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Dzienniczek-porządniczek

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Przykladowy plan wycieczki

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karta pracy 4-latka - Zabawa rymami

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zwiastuny wiosny

Pobierz
Inne materiały do zajęć

„W marcu jak w garncu”

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zabawy w parku

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Marcowa pogoda: raz słońce, raz woda!

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Wyścigi w parku

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Kiermasz Bożonarodzeniowy w przedszkolu

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Zadania z zakresu glottodydaktyki dla poszczególnych grup wiekowych

Pobierz
Inne materiały do zajęć

Karta pracy - Bombka na Boże Narodzenie

Pobierz