Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Autor Sobczak Anita

Zajęcia języka angielskiego, które zaciekawią każdego!

Nabywanie kompetencji z zakresu języka obcego nowożytnego stanowi obecnie jeden z najistotniejszych filarów edukacji dzieci już od najmłodszych lat. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie przyszłego obywatela świata nieposługującego się co najmniej jednym językiem obcym biegle. Postępujący proces globalizacji wyraźnie wskazuje kierunki, zgodnie z którymi powinna podążać edukacja najmłodszych.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego zakłada kształtowanie umiejętności nabywania języka obcego nowożytnego już od najmłodszych lat. Jest to istotne z uwagi na przygotowanie jednostki do realiów świata otaczającego, a także na to, że zawarcie tego obszaru odgrywa nieocenioną rolę w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.

Należy podkreślić, że zdobywanie sprawności językowych z zakresu języka obcego nowożytnego poszerza w istotnym stopniu wiedzę dzieci o kulturze, tradycjach i zwyczajach innych krajó...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 87% treści