Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zadania przedszkola w walce z wszawicą

Artykuły z czasopisma | 28 marca 2018 | NR 35
238

Temat wszawicy systematycznie pojawia się na początku roku szkolnego, kiedy dzieci wracają z wakacji i obozów, a następnie późną jesienią i na początku zimy, kiedy zaczynają nosić czapki. Warto w tych okresach częściej przeglądać ich głowy. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liście skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkoli zwrócił uwagę na powracający problem wszawicy w jednostkach systemu oświaty.

Jego zdaniem, potrzebne jest podjęcie w tym zakresie działań profilaktycznych i wypracowanie – z udziałem rodziców – stosownych procedur, które będą przez wszystkich akceptowane i respektowane. 

Działania profilaktyczne w przedszkolach muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i rodziców. 

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie przeglądu czystości skóry głowy dziecka (w warunkach, które zagwarantują dziecku intymność, a wykonywane czynności odbędą się z poszanowaniem jego godności osobistej). 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

  • Dyrektor placówki zarządza kontrolę (wykonywaną przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną) czystości skóry głowy wszystkich dzieci, gru...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy