Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zadania przedszkola w walce z wszawicą

Artykuły z czasopisma | 28 marca 2018 | NR 35
0 727

Temat wszawicy systematycznie pojawia się na początku roku szkolnego, kiedy dzieci wracają z wakacji i obozów, a następnie późną jesienią i na początku zimy, kiedy zaczynają nosić czapki. Warto w tych okresach częściej przeglądać ich głowy. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liście skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkoli zwrócił uwagę na powracający problem wszawicy w jednostkach systemu oświaty.

Jego zdaniem, potrzebne jest podjęcie w tym zakresie działań profilaktycznych i wypracowanie – z udziałem rodziców – stosownych procedur, które będą przez wszystkich akceptowane i respektowane. 

POLECAMY

Działania profilaktyczne w przedszkolach muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i rodziców. 

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie przeglądu czystości skóry głowy dziecka (w warunkach, które zagwarantują dziecku intymność, a wykonywane czynności odbędą się z poszanowaniem jego godności osobistej). 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

  • Dyrektor placówki zarządza kontrolę (wykonywaną przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną) czystości skóry głowy wszystkich dzieci, grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników przedszkola lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki.
  • Pielęgniarka (a w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki w placówce – nauczyciel/opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań. Jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska.
  • Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci. Zaleca konieczność natychmiastowej likwidacji wszy poprzez zastosowanie dostępnych w aptekach preparatów, zgodnie z dołączoną instrukcją oraz codzienną kontrolę czys...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy