Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Autor Dziamska Dorota

Wspieranie całościowego rozwoju dziecka z wykorzystaniem technik i metod systemu Edukacja przez ruch

„Edukacja przez ruch” to system metod i technik kształcenia oparty na preferowanych przez dzieci formach ruchu powtarzających się najczęściej w ich spontanicznych, samodzielnie organizowanych zabawach.

„Edukacja przez ruch” to system metod i technik kształcenia oparty na preferowanych przez dzieci formach ruchu powtarzających się najczęściej w ich spontanicznych, samodzielnie organizowanych zabawach. Różnorodne formy ruchu, charakterystyczne dla dzieci pomiędzy 3. a 10. r.ż., dopełnione miarowym rytmem, muzyką, aktywnością artystyczną i intelektualną tworzą środowisko uczenia się i szansę na pełny holistyczny rozwój.

Ruch jako podstawa procesu uczenia się. Pędziwiatr tworzy dyscyplinę

Miniony XX wiek i dynamicznie rozwijające się dyscypliny naukowe, w tym szczególnie neurologia, udoskonaliły wiedzę o sposobach uczenia się mózgu oraz o konkretnych jego funkcjach. Wkroczyliśmy w XXI wieku i nie możemy lekceważyć najistotniejszych mechanizmów, które dzieją się we wnętrzu organizmów dzieci, a które – niewidoczne gołym okiem – pełnią funkcje podstawowe dla procesu uczenia się przez całe życie....

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Twórcze zabawy przedszkolaków

Jednym z zadań stawianych przed nauczycielem przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną dzieci w odniesieniu do różnych sfer aktywności, w tym plastyki.