Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Autor Pecyna Maria

Reforma oświaty a edukacja przedszkolna

Wychowanie przedszkolne to niezwykle ważny element struktury systemu oświaty. Jego głównym celem jest wspieranie dziecka w osiągnięciu dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej. I to właśnie w obszarze wychowania przedszkolnego rozpoczął się proces zmian prowadzących do zreformowania całego szkolnictwa, który umownie można podzielić na dwa etapy:

  • I etap w edukacji przedszkolnej rozpoczął się 1 września 2016 r. jako konsekwencja nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków i wprowadzającej taki obowiązek dla siedmiolatków1. W związku ze zmianą obowiązku szkolnego dla siedmiolatków, od 1 września 2016 r. zaczęła obowiązywać także zmieniona podstawa programowa dotycząca wychowania przedszkolnego2,
  • II etap rozpocznie się w wychowaniu przedszkolnym 1 września 2017 r. wprowadzeniem nowej podstawy programowej wychowania przedszkolne...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Bajkoterapia – skuteczna pomoc w łagodzeniu dziecięcych lęków

Pierwsze przesłanki o leczniczym działaniu literatury pojawiły się już w 1272 r. w szpitalu Al-Mansur w Kairze, natomiast terapeutyczną wartość baśni odkrył na początku lat 80. XX w. Bruno ...
Podstawowy

Dziewczynki chcą być inżynierami

Naturalna kreatywność i chęć pokonywania trudności u dzieci mogą się rozwijać tylko wtedy, kiedy pomyłka, porażka czy nieudana próba nie są powodem do wstydu, tylko cennym doświadczeniem.
Podstawowy

„Test pianki” a umiejętność odroczonej gratyfikacji

Odroczona, a nawet niematerialna nagroda może być znacznie ważniejsza niż natychmiastowa i materialna, a odraczanie kształtuje nasz charakter.