Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Autor Pecyna Maria

Reforma oświaty a edukacja przedszkolna

Wychowanie przedszkolne to niezwykle ważny element struktury systemu oświaty. Jego głównym celem jest wspieranie dziecka w osiągnięciu dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej. I to właśnie w obszarze wychowania przedszkolnego rozpoczął się proces zmian prowadzących do zreformowania całego szkolnictwa, który umownie można podzielić na dwa etapy:

  • I etap w edukacji przedszkolnej rozpoczął się 1 września 2016 r. jako konsekwencja nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków i wprowadzającej taki obowiązek dla siedmiolatków1. W związku ze zmianą obowiązku szkolnego dla siedmiolatków, od 1 września 2016 r. zaczęła obowiązywać także zmieniona podstawa programowa dotycząca wychowania przedszkolnego2,
  • II etap rozpocznie się w wychowaniu przedszkolnym 1 września 2017 r. wprowadzeniem nowej podstawy programowej wychowania przedszkolne...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 94% treści