Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Pracownia Integracji Sensorycznej

Największa w Polsce baza pomocy wspomagających integrację zmysłów dzieci w wieku 3-9 lat:

Sprawdź portal: http://pracowniasi.pli wprowadź elementy terapii integracji sensorycznej do zajęć już teraz!

• fi lmy instruktażowe – wprowadzanie elementów terapii SI do codziennych zajęć, podstawy teoretyczne i praktyczne treningów terapeutycznych,

• sensorynki – kreatywne sposoby na przystosowanie zwykłych przedmiotów dostępnych w placówce do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć, które zwrócą uwagę dzieci we wszystkich grupach wiekowych,

• muzyka – dźwięki z codziennego otoczenia, piosenki, melodie do wyklaskiwania rytmu oraz do zabaw ruchowych o zmiennym tempie, utwory relaksacyjne i wyciszające,

• szkolenia online dotyczące m.in. wstępnej diagnozy zaburzeń, dostosowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do potrzeb sensorycznych dzieci, efektywnej współpracy z rodzicami,

• ćwiczenia w oparciu m.in. o Metodę Dobrego Startu, metodę Marii Montessori, Carla Orff a, Doroty Dziamskiej, stymulację Johansena IAS, Techniki Bowena, treningi Schulza i Jacobsona, pomysły na zabawy sensoryczne,

• scenariusze usprawniające integrację sensoryczną najmłodszych dzieci z olbrzymią bazą kart pracy,

• scenariusze usprawniające integrację sensoryczną najmłodszych dzieci z olbrzymią bazą kart pracy,

Podstawowy

Jak możemy pomóc dziecku nieśmiałemu

Można powiedzieć, że nieśmiałość jest to pewna trudność w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Zarówno we wczesnym dzieciństwie, jak i w późniejszych okresach rozwojowych często stanowi ono przyczynę wielu cierpień i destrukcyjnych przeżyć. Jak pomóc dziecku nieśmiałemu...
Darmowy

METODA TOMATISA® słuchową techniką stymulacji neurosensorycznej

Metoda Tomatisa® jest programem terapii mającym na celu poprawę procesów przetwarzania słuchowego, a dzięki temu wpływającym pozytywnie na komunikację jednostki z otoczeniem oraz kontrolę w
Podstawowy

Twórcze zabawy przedszkolaków

Jednym z zadań stawianych przed nauczycielem przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną dzieci w odniesieniu do różnych sfer aktywności, w tym plastyki.