Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Pracownia Integracji Sensorycznej

Największa w Polsce baza pomocy wspomagających integrację zmysłów dzieci w wieku 3-9 lat:

Sprawdź portal: http://pracowniasi.pli wprowadź elementy terapii integracji sensorycznej do zajęć już teraz!

• fi lmy instruktażowe – wprowadzanie elementów terapii SI do codziennych zajęć, podstawy teoretyczne i praktyczne treningów terapeutycznych,

• sensorynki – kreatywne sposoby na przystosowanie zwykłych przedmiotów dostępnych w placówce do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć, które zwrócą uwagę dzieci we wszystkich grupach wiekowych,

• muzyka – dźwięki z codziennego otoczenia, piosenki, melodie do wyklaskiwania rytmu oraz do zabaw ruchowych o zmiennym tempie, utwory relaksacyjne i wyciszające,

• szkolenia online dotyczące m.in. wstępnej diagnozy zaburzeń, dostosowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do potrzeb sensorycznych dzieci, efektywnej współpracy z rodzicami,

• ćwiczenia w oparciu m.in. o Metodę Dobrego Startu, metodę Marii Montessori, Carla Orff a, Doroty Dziamskiej, stymulację Johansena IAS, Techniki Bowena, treningi Schulza i Jacobsona, pomysły na zabawy sensoryczne,

• scenariusze usprawniające integrację sensoryczną najmłodszych dzieci z olbrzymią bazą kart pracy,

• scenariusze usprawniające integrację sensoryczną najmłodszych dzieci z olbrzymią bazą kart pracy,

Podstawowy

Bajkoterapia – skuteczna pomoc w łagodzeniu dziecięcych lęków

Pierwsze przesłanki o leczniczym działaniu literatury pojawiły się już w 1272 r. w szpitalu Al-Mansur w Kairze, natomiast terapeutyczną wartość baśni odkrył na początku lat 80. XX w. Bruno ...
Podstawowy

Dziewczynki chcą być inżynierami

Naturalna kreatywność i chęć pokonywania trudności u dzieci mogą się rozwijać tylko wtedy, kiedy pomyłka, porażka czy nieudana próba nie są powodem do wstydu, tylko cennym doświadczeniem.
Podstawowy

„Test pianki” a umiejętność odroczonej gratyfikacji

Odroczona, a nawet niematerialna nagroda może być znacznie ważniejsza niż natychmiastowa i materialna, a odraczanie kształtuje nasz charakter.