Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Autor Kałuba-Korczak Anna

Od osiemnastowiecznych ochronek do przedszkoli w XXI wieku.

Zmiany w podejściu do edukacji małych dzieci i postrzeganiu roli nauczyciela

Towarzysz, opiekun, ogrodnik, doradca, przewodnik, instruktor… – w tym artykule zarysuję, jak przez wieki zmieniała się i kształtowała koncepcja roli nauczyciela w Europie. Na podstawie tego, jak postrzegano dziecko jako człowieka i osobę, jak wyobrażano sobie i planowano jego przyszłość, były wdrażane różne systemy opieki nad małymi dziećmi, z biegiem czasu – także instytucjonalne. Potrzebne były osoby, które zajmowały się dziećmi. Osoby te – z początku opiekunowie, potem nauczyciele – realizowali róże cele, odpowiadające oczekiwaniom osób zakładających (sponsorujących) instytucje.

 

Podobnie jest dzisiaj. Nauczyciel przedszkolny realizuje swoje zadania w ramach zarysowanych przepisami prawa oświatowego, oczekiwań założycieli placówki oraz zgodnie z przyjętą metodyką. Oczywiście, jest więcej obwarowań prawnych regulujących dziedzinę wychowania przedszkolnego, jednak główne różnic...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści

Podstawowy

Bajkoterapia – skuteczna pomoc w łagodzeniu dziecięcych lęków

Pierwsze przesłanki o leczniczym działaniu literatury pojawiły się już w 1272 r. w szpitalu Al-Mansur w Kairze, natomiast terapeutyczną wartość baśni odkrył na początku lat 80. XX w. Bruno ...
Podstawowy

Dziewczynki chcą być inżynierami

Naturalna kreatywność i chęć pokonywania trudności u dzieci mogą się rozwijać tylko wtedy, kiedy pomyłka, porażka czy nieudana próba nie są powodem do wstydu, tylko cennym doświadczeniem.
Podstawowy

„Test pianki” a umiejętność odroczonej gratyfikacji

Odroczona, a nawet niematerialna nagroda może być znacznie ważniejsza niż natychmiastowa i materialna, a odraczanie kształtuje nasz charakter.