Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuł promocyjny

19 marca 2018

NR 32 (Grudzień 2017)

Metoda Tomatisa – efektywna metoda wspomagająca uwagę słuchową

0 220

Zarówno literatura przedmiotu, jak i liczne spotkania z nauczycielami, logopedami, lekarzami i psychologami potwierdzają, że trudności w przetwarzaniu informacji słuchowej są poważnym utrudnieniem nie tylko w rozwoju umiejętności swobodnej komunikacji, ale także w codziennym  życiu osób nimi dotkniętych. Wśród wielu przyczyn tych trudności wskazuje się zaburzenia w przebiegu procesów uwagi słuchowej. Problemy te można jednak skutecznie rozwiązywać z zastosowaniem Metody Tomatisa® i ucha elektronicznego.

Czym jest tzw. uwaga słuchowa? 

Według Alfreda Tomatisa, twórcy treningu słuchowego, słuchanie jest aktywnym procesem poznawczym, używanym w celu uczenia się i komunikowania, i – co bardzo istotne – proces ten powinien odbywać się bez żadnych zakłóceń w płaszczyźnie emocjonalnej. Oznacza to, że słuchanie kogoś oraz rozmowa powinny przebiegać bez wysiłku. Zgodnie z teorią Tomatisa, która znajduje potwierdzenie w praktyce, można dobrze słyszeć, ale w ogóle nie umieć słuchać. Słuch jest bowiem procesem biernym, zależnym od sprawnie działającego narządu słuchu – w przeciwieństwie do słuchania, które wymaga wolicjonalnego zaangażowania danej osoby. 

Objawy skłaniające do oceny sprawności uwagi słuchowej

Osoby z grupy ryzyka zaburzeń uwagi słuchowej to m.in. dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z dysfunkcjami, np. dysleksją, dysgrafią, dysortografią. W diagnozie tych osób, oprócz obiektywnych badań słuchu, kluczowe są elementy mowy i języka. Przy ocenie mowy interesuje nas płynność, intonacja, kontrola głosu oraz artykulacja. W przypadku badania zdolności językowych zwracamy uwagę na elementy składniowe zdania, zakre...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy