Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuł promocyjny

19 marca 2018

NR 32 (Grudzień 2017)

Metoda Tomatisa – efektywna metoda wspomagająca uwagę słuchową

0 746

Zarówno literatura przedmiotu, jak i liczne spotkania z nauczycielami, logopedami, lekarzami i psychologami potwierdzają, że trudności w przetwarzaniu informacji słuchowej są poważnym utrudnieniem nie tylko w rozwoju umiejętności swobodnej komunikacji, ale także w codziennym  życiu osób nimi dotkniętych. Wśród wielu przyczyn tych trudności wskazuje się zaburzenia w przebiegu procesów uwagi słuchowej. Problemy te można jednak skutecznie rozwiązywać z zastosowaniem Metody Tomatisa® i ucha elektronicznego.

Czym jest tzw. uwaga słuchowa? 

Według Alfreda Tomatisa, twórcy treningu słuchowego, słuchanie jest aktywnym procesem poznawczym, używanym w celu uczenia się i komunikowania, i – co bardzo istotne – proces ten powinien odbywać się bez żadnych zakłóceń w płaszczyźnie emocjonalnej. Oznacza to, że słuchanie kogoś oraz rozmowa powinny przebiegać bez wysiłku. Zgodnie z teorią Tomatisa, która znajduje potwierdzenie w praktyce, można dobrze słyszeć, ale w ogóle nie umieć słuchać. Słuch jest bowiem procesem biernym, zależnym od sprawnie działającego narządu słuchu – w przeciwieństwie do słuchania, które wymaga wolicjonalnego zaangażowania danej osoby. 

Objawy skłaniające do oceny sprawności uwagi słuchowej

Osoby z grupy ryzyka zaburzeń uwagi słuchowej to m.in. dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z dysfunkcjami, np. dysleksją, dysgrafią, dysortografią. W diagnozie tych osób, oprócz obiektywnych badań słuchu, kluczowe są elementy mowy i języka. Przy ocenie mowy interesuje nas płynność, intonacja, kontrola głosu oraz artykulacja. W przypadku badania zdolności językowych zwracamy uwagę na elementy składniowe zdania, zakres słów, którymi posługuje się np. dziecko (tzw. leksykon), poprawność budowy wyrazów (tzw. morfologię) oraz poprawność semantyczno-pragmatyczną użytych w mowie słów. Jakie cechy kliniczne w komunikacji mogą nasuwać podejrzenie wystąpienia trudności w przebiegu uwagi słuchowej?

Zainteresowanie powinny wzbudzać nie tylko duże odchylenia od normy rozwojowej, np. wady artykulacyjne. Z klinicznego punktu widzenia trudności w komunikacji mogą przyjmować także inne formy, np.: tendencji do udzielania nieadekwatnych odpowiedzi na zadane pytania, nieprawidłowego rozumienia podobnie brzmiących słów (np. „skończ śniadanie” wobec „skończ zadanie”), monotonnej lub wyjątkowo głośnej mowy, wzmożonej wrażliwości na dźwięk (np. wysłuchiwanie pisku ładowarki do telefo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy