Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kolekcja indywidualnego rozwoju
– odpowiedź na potrzeby edukacyjne każdego dziecka

Artykuły z czasopisma | 14 listopada 2017 | NR 20
345

Każdy nauczyciel pracujący w przedszkolu zdaje sobie sprawę z różnic w poziomie rozwoju dzieci, nawet w tej samej grupie wiekowej. Indywidualizacja pracy jest zatem koniecznością.

Aby wesprzeć działania nauczycieli, wydawnictwo Nowa Era przygotowało materiały do indywidualnej pracy z dzieckiem, niepowiązane z żadną serią wiodącą, tworzące „Kolekcję indywidualnego rozwoju”. Ułatwiają one dokonanie oceny poziomu sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz pamięci, uwagi i myślenia. Stanowią też nieocenioną pomoc w pracy nad obszarami, w obrębie których dziecko wymaga dodatkowego wsparcia, co wynika z obserwacji. Zawierają ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka w najważniejszych, z punktu widzenia edukacji, aspektach, którymi są:

  • sprawność manualna – jako warunek gotowości do podjęcia nauki pisania, rozwijana na różnych poziomach m.in. w: „Kolorowankach”, „Rysowankach”, „Popisankach” i „Papierowych zabawach”. Umiejętność tę dziecko doskonali poprzez czynności graficzne typu rysowanie po śladzie, kolorowanie, prowadzenie drogi przez labirynty, łączenie kropek, dorysowywanie brakujących elementów, a także czynności manualne: naklejanie, składanie, zaginanie, zawijanie i rozdzieranie papieru,
  • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa – to kolejne obszary o niebagatelnym znaczeniu w przygotowaniu dziecka zarówno do pisania, jak i do czytania, rozwijane we wszystkich książkach serii. Mają wpływ na umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw oraz rozróżniania kształtów, liter i cyfr, precyzję kreślenia wzorów, określanie położenia przedmiotów względem siebie, właściwe rozmieszczanie elementów na rysunku, precyzję kolorowania, wycinania i naklejania, a także utrzymywanie się w liniaturze podczas kreślenia szlaczków lub pisania liter,
  • pamięć i uwaga – to klucz do sukcesu w szkole. „Kolekcja indywidualnego rozwoju” oferuje wiele zadań stymulujących obszary odpowiedzialne za zapamiętanie polecenia oraz skupienie uwagi na wykonywanym zadaniu. Dziecko uczy się panowania nad swoją uwagą, ćwiczy pamięć wzrokową, uczy się selekcjonowania bodźców istotnych i mniej ważnych, doprowadzania rozpoczętej pracy do końca i wytrwałości,
  • myślenie, bez którego trudno prognozować sukcesy szkolne – to kolejny priorytetowy obszar. Odpowiada za prawidłowe wykonywanie wszelkich poleceń, kojarzenie przedmiotów z nazwami, umiejętność porównywania obrazków, klasyfikowania i szeregowania elementów ze względu na jedną lub więcej cech, rozumienie symboli, odczytywanie zakodowanych informacji, łączenie przyczyny ze skutkiem, a także rozpoznawanie różnorodnych zależności między poszczególnymi elementami, w tym ich rytmicznego następstwa w czasie lub przestrzeni. W „Kolekcji indywidualnego rozwoju” znajdziemy wiele zadań stymulujących rozwój myślenia we wszelkich jego aspektach: matematycznym, logicznym i twórczym, warunkującym nietuzinkowe rozwiązania i oryginalność.

„Kolekcja indywidualnego rozwoju” to seria publikacji przeznaczonych do indywidualnej pracy z dzieckiem, składająca się z kilku niezależnych tytułów przypisanych do grup wiekowych.

„Poczytanki” to publikacja skierowana do pięciolatków gotowych na rozpoczęcie nauki czytania oraz dla sześciolatków. Są w niej ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową i wzrokową. Wprowadzone są 24 litery, a do każdej z nich zadania ułatwiające ich zapamiętanie oraz odpowiedni tekst budowany z kolejno wprowadzanych liter. Książka prowadzi przez kolejne etapy nauki czytania: od poznania liter, poprzez sylabizowanie, do płynnego czytania. Jest nieocenioną pomocą w indywidualnej pracy z dziećmi o zaburzonej percepcji słuchowej, które nie radzą sobie z analizą ani sylabową, ani głoskową.

„Policzanki” to zaproszenie do świata matematyki dla dzieci od czwartego do szóstego roku życia. W ciekawy sposób zachęcają do matematycznego myślenia, patrzenia na rzeczywistość przez pryzmat liczb, figur, rytmów, zbiorów i zależności. Barwne ilustracje oraz ciekawe i różnorodne ćwiczenia przykuwają uwagę dzieci, intrygują je, rozbudzając poznawczą motywację. Specjalista, nauczyciel lub rodzic pracujący indywidualnie z dzieckiem zyskuje w „Policzankach” źródło materiałów diagnostycznych oraz ćwiczeń doskon...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy