Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Autor Kałuba-Korczak Anna

Dziecko w internecie

O zagrożeniach płynących z nierozsądnego korzystania ze zdobyczy współczesnej techniki

Komputer, komórka, tablet, najczęściej ze stałym dostępem do Internetu stały się codziennością. Co więcej – wiele osób zaczyna odczuwać niepokój, rozdrażnienie, kiedy zdarzy się im wyjść z domu bez telefonu. Telefonu, który poza funkcją komunikacyjną posiada też całą gamę innych zastosowań. Urządzenia mobilne z dostępem do Internetu stają się też codziennością dla przedszkolaków. Warto pamiętać o tym, że dla dzieci telefon czy tablet jest tylko narzędziem. Naszym zadaniem – jako dorosłych – jest nauczenie ich bezpiecznej obsługi tego narzędzia oraz ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami, jakie niesie Internet.

Zakaz dostępu do urządzeń mobilnych dla dzieci do 3. r.ż.?

Oczywiście, nie ma formalnie takiego zakazu. Jednak patrząc na to, jak urządzenia elektroniczne oddziałują na mózgi małych dzieci, rozsądnym wydawałoby się wprowadzenie znaczących ograniczeń. Mózg człowieka ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Jak możemy pomóc dziecku nieśmiałemu

Można powiedzieć, że nieśmiałość jest to pewna trudność w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Zarówno we wczesnym dzieciństwie, jak i w późniejszych okresach rozwojowych często stanowi ono przyczynę wielu cierpień i destrukcyjnych przeżyć. Jak pomóc dziecku nieśmiałemu...
Darmowy

METODA TOMATISA® słuchową techniką stymulacji neurosensorycznej

Metoda Tomatisa® jest programem terapii mającym na celu poprawę procesów przetwarzania słuchowego, a dzięki temu wpływającym pozytywnie na komunikację jednostki z otoczeniem oraz kontrolę w
Podstawowy

Twórcze zabawy przedszkolaków

Jednym z zadań stawianych przed nauczycielem przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną dzieci w odniesieniu do różnych sfer aktywności, w tym plastyki.