Awans zawodowy nauczycieli

23.06.2010

Podstawa prawna awansu zawodowego

  • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

 

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest:

 

1. Spełnienie warunków zgodnie z Art. 9b ust 1 Karta Nauczyciela:
Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz :

  1. nauczyciel stażysta – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie (komisję powołuje dyrektor przedszkola)
  2. nauczyciel kontraktowy – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną (powołaną przez organ prowadzący przedszkole)
  3. nauczyciel mianowany – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej (powołanej przez właściwego dla miejsca zamieszkania Kuratora Oświaty)

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_awans_2004.pdfrozporzadzenie_awans_2004.pdf

Rozporządzenie z 2004 r.

rozporzadzenie_awans_2007.pdfrozporzadzenie_awans_2007.pdf

Rozporządzenie z 2007 r.

Bank Wiedzy

zaloguj Zarejestruj się
Bezpłatne materiały do pobrania

Newsletter

Advertisement
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2009 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Advertisement