Aktualności

02.06.2010

Informacja o gotowosci dziecka do podjecia nauki w szkole - nowe druki MEN


Nowe rozporządzenie MEN z 28 maja br. wraz z trzema wzorami druków (informacji o gotowosci, legitymacji przedszkolnej, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego) nakłada na dyrektora przedszkola obowiązek wydania uprawnionym dzieciom i ich rodzicom odpowiednich dokumentów.  Bardzo ważny jest wzór druku nr 70 dotyczący gotowości szkolnej, bowiem wypełniony druk należy przekazać rodzicom 5 i 6-latków do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dzieckoma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

Ważne dla przedszkoli fragmenty rozporządzenia:

§ 3.
4. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do
przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych oraz zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego wydają odpowiednio publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły
podstawowe.

5. Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział
przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają
rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie
do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko
ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.


7. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub
zespole wychowania przedszkolnego.

Pliki do pobrania

wzor_druku_informacja_o_gotowosci_dziecka_do_podjecia_nauki_w_szkole.pdfwzor_druku_informacja_o_gotowosci_dziecka_do_podjecia_nauki_w_szkole.pdf

Wzór druku informacja o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole

wzor_druku_legitymacja_przedszkolna.pdfwzor_druku_legitymacja_przedszkolna.pdf

Wzór druku legitymacji przedszkolnej

wzor_zaswiadczenia_o_spelnianiu_obowiazku_rocznego_przygotowania_przedszkolnego.pdfwzor_zaswiadczenia_o_spelnianiu_obowiazku_rocznego_przygotowania_przedszkolnego.pdf

Wzór zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Bank Wiedzy

zaloguj Zarejestruj się
Bezpłatne materiały do pobrania

Newsletter

Advertisement
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2009 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Advertisement